TIll sommaren kan digitala läkarbesök i Sörmland avgiftsbeläggas. Foto:

Avgift för digitala läkarbesök på gång i Sörmland

Sörmland

Den avgiftsfria primärvården i Sörmland har hittills omfattat även digitala läkarbesök. Till sommaren är det sannolikt slut med det.

Något formellt beslut om att införa en avgift för digitala läkarbesök har inte tagits, men enligt det förslag som Regionstyrelsen och sedermera Regionfullmäktige inom kort behandlar ska sådana avgiftsbeläggas med 100 kronor från och med 1 juli.

Detta följer Sveriges kommuner och landstings rekommendation, som är att landsting och regioner bör tillämpa en lägsta nivå för patientavgifter vid digitala vårdkontakter inom primärvården. I dag är dessa vårdkontakter avgiftsfria i Sörmland, liksom all annan primärvård.

Den avgift som föreslås från 1 juli gäller enbart digitala vårdkontakter på läkarnivå.

– Är det andra professioner, som till exempel sjukgymnaster och dietister, är det fortfarande noll kronor, säger Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Det är dock inte bara digitala läkarbesök via appar som Kry och Doktor.se som avgiftsbeläggs, utan samtliga digitala läkarbesök. Som vi tidigare har berättat har Region Sörmland egna digitala utvecklingsplaner för primärvården, och även eventuella sådana digitala läkarkontakter är tänkta att omfattas av den föreslagna avgiften på 100 kronor.

Monica Johansson tror inte att den nya avgiften kommer innebära någonting särskilt för någon, utan tror att tillgänglighet är en mer avgörande faktor än en eventuell kostnad vid vårdbehov. Hon betonar också att ett digitalt läkarbesök kostar regionen mer än 100 kronor.

– När en person använder exempelvis appen Kry måste vi betala 650 kronor till Jönköping, där de har sitt säte, säger hon.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

SörmlandMobiltelefoniSjukvårdsjukvård och hälsa
Relaterat