Jens Lotterberg, analytiker Arbetsförmedlingen. Foto:

Arbetslösheten sjunker i Sörmland nästa år

Sörmland

Arbetslösheten i Sörmland väntas sjunka från dagens 10,3 procent till 9,7 procent vid slutet av 2018. Detta enligt Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Sörmland som presenterades på onsdagen.

— Förutsättningarna för 2018 kan inte bli bättre om man tittar på den ekonomiska kartan, säger Jens Lotterberg, analytiker vid Arbetsförmedlingen.

Han menar att det mest positiva är att sysselsättningen ökar. I år ökar antalet sysselsatta i Sörmland med 2 000 personer. Nästa år väntas antalet fortsätta att öka med ytterligare 1 600 personer. Den starkaste utvecklingen väntas inom byggbranschen, industrin och privata tjänster.

— Sörmland får äntligen ett lyft i sysselsättning. Annars har det bara varit krusningar sedan finanskrisen i princip. Det kommer att leda till att vi också kommer att se att arbetslösheten faller lite tydligare under nästa år.

Samtidigt ökar svårigheterna för både privata och offentliga arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

— Bland offentliga arbetsgivare har bristtalen nått oroande höga nivåer, vilket ökar risken för kvalitetsbrister. Det gäller främst barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster, säger Jens Lotterberg.

Jag har nog aldrig sett Eskilstuna vara så på tå som man är nu.

Jens Lotterberg, Arbetsförmedlingen

Enligt Arbetsförmedlingen handlar de största utmaningarna om nyanländas etablering på arbetsmarknaden, en effektivare matchning och insatser mot långtidsarbetslösheten.

— Tillskotten till arbetskraften från nyanlända är mycket välkommet. Att på bästa sätt ta tillvara nyanländas kompetens på arbetsmarknaden är fördelaktigt för samhället, säger Jens Lotterberg.

Arbetsförmedlingen gör två prognoser om året, en i juni och en i december. Syftet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och att informera och påverka externa aktörer. Prognosen bygger på intervjuer med drygt 500 arbetsplatser i Sörmland.

Jens Lotterberg menar att det ser riktigt ljust ut för Eskilstuna. Han nämner bland annat befolkningsökningen och arbetet med Affärsplan Eskilstuna.

— Jag har nog aldrig sett Eskilstuna vara så på tå som man är nu. Det går väldigt bra för företagen och på de här nyetableringarna som har skett det sista året.

Enligt Jens Lotterberg ser det även väldigt ljust ut för Nyköping som har ett mer blandat näringsliv med ett större inslag av tjänster och service. Bygget av Ostlänken kommer att gynna Nyköping på sikt.

— Det är en gammal residensstad. Nyköping är lite robustare i sin konstruktion, men om man lägger till Oxelösund så finns det ju en viss sårbarhet där om det skulle gå dåligt för SSAB i och med att de är så stora.

Även de gamla bruksorterna Katrineholm, Vingåker och Flen har för närvarande en bra situation.

— De är inte starka på sikt så att i ett svagare konjunkturläge kommer de att få ökade svårigheter, men just nu och för 2018 så ser det ljust ut även för KFV-regionen, men på sikt är de inte lika starka som Nyköping och Eskilstuna/Strängnäs, säger Jens Lotterberg.

Ungdomsarbetslösheten i Sörmland uppgår för närvarande till 13,7 procent jämfört med 10,1 procent i riket. Under de senaste två åren har skillnaden mellan Sörmland och riket krympt. Ungdomarna gynnas av det goda konjunkturläget. Enligt Arbetsförmedlingen inger det förhoppningar om en fortsatt sjunkande ungdomsarbetslöshet under kommande år.

Läs mer om dessa ämnen

Sörmlandnäringsliv