Arbetslösheten fortsätter att minska och mest sjunker den bland männen. Foto:

Arbetslösheten minskar mest bland män

Sörmland

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Sörmland och det är framför allt männen som får jobb. Samtidigt syns allt fler tecken på att konjunkturtoppen har passerats.

Antalet sörmlänningar som var inskrivna som arbetslösa i februari uppgick till 12 700 personer, motsvarande 9,2 procent. Det är en minskning med 1 000 personer (0,8 procentenheter) jämfört med samma månad föregående år. I riket som helhet var 7,0 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år arbetslösa.

Trots att arbetsmarknaden utvecklats gynnsamt under flera år är arbetslösheten i Sörmland hög jämfört med andra län. Endast tre län uppvisar högre siffror. Dessutom skiljer sig förhållandena stort i länets nio kommuner. Högst arbetslöshet har Eskilstuna och Flen med 12,1 respektive 12,4 procent. Lägst arbetslöshet har Trosa med 3,7 procent.

Statistiska skillnader syns också mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Av länets 12 700 arbetslösa var 7 900 födda utomlands.

Även mellan könen finns olikheter. Arbetslösheten sjunker fortare bland män. Dock är färre kvinnor än män arbetslösa. Förklaringen är enligt Arbetsförmedlingen att kvinnor har en mer stabil arbetsmarknad över tid. Utbudet av traditionellt mansdominerade jobb har en betydligt starkare koppling till konjunkturens upp- och nedgångar. Under de senaste åren har arbetslöshetsgapet mellan män och kvinnor nära på slutits. Det hänger ihop med den starka utvecklingen som skett inom bygg-, industri-, lager- och transportbranscherna vilket gynnat männen.

– Olika yrken inom vård, skola, sjukvård- och omsorg är dominerande yrkesområden för många kvinnor. Det är en arbetsmarknad som oftast har en stabil utveckling över tid men som saknar snabba skiften i olika riktningar, säger Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Nu tyder det mesta på att konjunkturtoppen passerats. Arbetsförmedlingen skriver att i sin rapport att det "inte är samma rusch nu" som under de föregående åren.

Sett till statistiken över helan landet får färre jobb samtidigt som fler har anmält sig som arbetslösa hos förmedlingarna.

– Men det är för tidigt att säga, det är fortsatt en stark arbetsmarknad, säger AF:s analyschef Annika Sundén till TT och flaggar för myndighetens tidigare prognos som pekar på en viss avmattning senare i år.

Antalet varslade i länet uppgick under februari till endast 20 personer. Under månaden varslade Arbetsförmedlingen själv över 4000 personer om uppsägning i landet men de har inte fördelats länsvis.

Arbetslöshet i procent i Sörmland

Eskilstuna 12,1

Flen 12,4

Gnesta 4,9

Katrineholm 8,9

Nyköping 7,2

Oxelösund 10,3

Strängnäs 5,9

Trosa 3,7

Vingåker 8,6

Sörmland 9,2

Riket 7,0

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsförmedlingenArbetslöshetArbetsmarknad