Vallaforskare fick tysk orden

Kuriren för 100 år sedan

Kommunalskatten i Katrineholm blir nästa år kr. 7,97 pr bevillningskrona mot 6,55 i år, således en ökning med 1,42.

På tillstyrkan av drätselkammaren biföllo stadsfullmäktige i måndags Kullbergska sjukhusstyrelsens förslag om legosängsavgifternas fastställande till följande belopp: för allmän sal 1 kr. pr dygn, halvenskilt rum kr. 3:50, enskilt rum kr. 5:50., för patienter från andra landstingsområde resp. kr. 3:-, 5:50 och 8:- för icke svenska medborgare resp. kr 4:-, 6:50 och 9:-.

Till gatuplanteringar i Katrineholm är i 1918 års budget upptaget 210 kr. samt till anläggning av gräsmattor 400 och till blomsterplantering i Tingshusparken och Tegnérlunden 200 kr.

Fattigvårdskostnaderna för Katrineholms stad beräknas för år 1918 till kr. 87,093:46 och inkomsterna till 18,300.

Forskningsresanden fil. d:r Per Dusén, Valla, som nyligen avlagt ett besök i Tyskland för fastställande av namn på en del växter, blev därvid av tyske kejsaren tilldelad Röda örnsorden.

Julgranar har i dag sålts på torget. De kostade 1 kr.-1,50 kr gran.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms simsällskapKatrineholm100 årHistorianostalgi
Relaterat