Strångsjö hästförsäkringsförening höjer försäkringsvärdet för samtliga hästar

Kuriren för 100 år sedan

Gustav Adolfsdagen i onsdags firades i Katrineholm dels vid en fest i Praktiska skolans gymnastiksal och dels med gudstjänst i kyrkan.

Bankinspektionen tillstyrker hos k. m:t en av Norrköpings folkbank gjord framställning att få öppna avdelningskontor i Katrineholm.

Beklädnadsransoneringens avskrivning har börjat diskuteras i industrikommissionen. För närvarande inväntas två stora bomullslaster av vilka den ena är färdig att avgå och den andra håller på att inlastas i Amerika. Den första lasten kan dock icke hitväntas förrän fram i februari. Ytterligare frigivning av konfektionsartiklar bebådas.

Strångsjö hästförsäkringsförening beslöt på sammanträde i måndags vid Strångsjö att höja försäkringsvärdet för samtliga hästar i likhet med vad som skett i andra försäkrignsföreningar.

10,000 barrträdsplantor ha i dagarna utplanterats på det skoglösa området på den s. k. Plevnahöjden vid Malmköping. Arbetet har utförts av för ändamålet anställda arbetare med biträde av gossarna i folkskolans tredje och fjärde klasser.

Kuriren för 50 år sedan

Erik "Östdal" Gustavsson, journalist och bandykämpe, hör till dem som tycker att våldsmentaliteten i ishockey får alltför stort utrymme i TV och press.

– Att visa ishockeyslagsmål i TV skapar aggressivt tänkande och smittar av sig på våra ungdomar. Hur många finns det inte som efter ett ishockeyslagsmål i TV gått ned på gårdsplanen eller isplätten och satt i gång samma sorts kurr. Kom då inte och säg att ishockeyn är en ungdomsfostrarsport, säger "Östdal".

– Nu hoppas jag att det blir bättre ordning i fortsättningen, vi är inte intresserade av att röja upp efter slarviga människor.

Så säger Erik Persson, Sköldinge, som är ordförande i det regleringsföretag som svarar för skötseln av Ramstaån och de berörda sjöarna i Sköldinge. Anledningen är att den uppgrävning av Ramstaån som man genomfört de senaste veckorna har avslöjat vart en del avfall och skräp från Sköldinge samhälle tagit vägen: Det har hamnat i ån.

I Katrineholm introducerades den nya scoutgiven i september, och den har slagit synnerligen väl ut. Pojkarna har fått mer allvar i sitt görande, och flickorna vill förstås inte vara sämre, fattas bara.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat