Smågrisar fanns det gott om

Kuriren för 100 år sedan

Kuriren för 100 år sedan

Teknisterna - eleverna i Katrineholms praktiska skola - har åter ryckt in i staden och börjat sätta en ungdomsfrisk prägel på folklivet. De nya eleverna äro 110 och därtill ha kommit omkring 400 äldre så att elevantalet nu överstiger 500. Vid uppropet hälsades den stora lärljungeskaran av rektor Mannegård.

Flens konsumtionsförening har beslutit uppföra en charkuterifabrik i Kantorp för en beräknad kostnad av 30 000 kr. Byggnadsarbetet skall omedelbart påbörjas.

Trafikanter och andra intresserade hade tillfälle att vid sammanträde inför landsfiskalen H. V. Nyman i onsdags yttra sig rörande ifrågasatt indragning tills vidare av Vingåkers gästgiveri samt Marsjö, Läppe och Strångsjö skjutsanstalter.

Månadstorgdagen i Flen på torsdagen var synnerligen talrikt besökt, mest av ungdom, som sökte platser till höstflyttningen. Av nötkreatur var tillförseln obetydlig, men smågrisar fanns det gott om till pris mellan 65 och 75 kr. De trädgårdsalster som funnes rönte livlig efterfrågan.

Regnaholms gård i Regna, vilken under ett par år gått genom flera händer och varit utsatt för stark spekulation, har nu av den senaste ägaren, d:r Bossie i Kristiania, sålts till d:r Wickman, också Kristiania. D:r Bossie som för ett halvår sedan köpte Regnaholm, gav då för egendomen och inventarier 520 000 kr., försäljningspriset nu är 750 000 kr.

Kuriren för 50 år sedan

Skalden Matts Rying, Vingåkersson till börden, arbetar nu som bäst tillsammans med stadsbibliotekarien K-G Wall i Katrineholm på ett radioprogram om Pragfödde diktaren Rainer Maria Rilke. Det är Rilkes Duinoelegier, som är föremål för herrarnas intresse.

Thore Skogman var gästartist i Östdals hage på fredagskvällen. Thore presenterade ett verkligt topprogram och framför honom fanns 700 personer som stortrivdes.

Kuriren för 25 år sedan

De första MBL-förhandlingarna om besparingarna för Kullbergska sjukhuset under 1994 har inletts. Personalen ska enligt tidigare förslag reduceras med 18 anställda. Enligt sjukhusdirektör Gilda Johansson blir det inte så många.

I dag är 3 395 katrineholmare inskrivna som arbetslösa.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat