Kuriren för 100 år sedan.

Skenfärd inträffade på Landsvägsgatan i Katrineholm

Kuriren för 100 år sedan

Enligt meddelande från förste stadsläkaren i Stockholm har det konstaterats, att en person, som för ett par veckor sedan avled i Stockholm, var smittad av smittkoppor.

En skenfärd inträffade på lördagsmorgonen på Landsvägsgatan i Katrineholm. Ett par hästar, tillhöriga slaktare Eriksson från Brogetorp, blevo skrämda genom att åkredet på kälkarna lossnade och slog hästarna på benen. I gatukorsningen vid Landsvägs- o. Fredsgatorna slog åkdonet genom svängningen mot ett träd Körsvennen kastades av, men ådrog sig dock ej några nämndvärda skador. Hästarna, som frigjort sig från åkdonet, fortsatte i vilt sken Fredsgatan fram och ut ur staden, där de omsider fasttogos.

ANNONS: En liten Tös, 2–6 år, får gott hem i snygg familj på landet där inga barn finns. Svar till fru Andersson, Tjärntorp, Brenäs, Strångsjö.

Ett svårare fel på en elektrisk ledning åstadkom på måndagen avbrott i arbetet på vårt sätteri och tryckeri. Försening av tidningen var därför av oss omöjlig att undvika och vi hoppas att våra läsare äro överseende.

Sverige får inom kort sin första filmstad. Det är Svenska biografteatern som planerar att utvidga sin verksamhet med ett jätteföretag i stil med de stora utländska bolagens anläggningar i Los Angeles och fördenskull träffat avtal med Råsundabolaget om inköp av 10 tunnland mark för sina inspelningar.

Kuriren för 50 år sedan

Clark Olofsson är fortfarande på fri fot sedan han på måndagskvällen avvikit under en permission från fångvårdsanstalten i Kumla. Olofsson som varit i Göteborg och firat sin 22-årsdag tillsammans med sin fästmö återvände aldrig till Kumla på avtalad tid.

Nu har det amerikanska vaccinet mot Hongkong-influensan börjat spridas över landet. På måndagen vaccinerades i Katrineholm bland andra 250 av de anställda vid Telefon AB L M Ericsson.

Framtidens husmor kommer inte att behöva kila ner till snabbköpet eller trängas vid diskarna på de stora varuhusen när hon handlar, tror experter vid det amerikanska elektronikföretaget Motorola. I stället kan hon – med elektronikens hjälp – slå sig ner i hemmets bekvämaste fåtölj, trycka på en knapp som ger henne direkt TV-kontakt med snabbköpet eller varuhuset samt välja ut de varor hon är intresserad av. Varorna visas på en stor TV-skärm och när hon hittat vad hon vill ha kan hon direkt lämna sin beställning till affären.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat