Sju bandspelare stulna vid inbrott i Valla skola

Kuriren för 100 år sedan

Den första fårpremieringen i Sörmland. Genom av staten och hushållningssällskapets lämnat anslag har premiering och stamboksföring av avelsfår för första gången anordnats inom länet under senare delen av november månad. Densamma har omfattat 16 baggar och 300 tackor. De fårraser, som inom länet äro premieringsgilla, äro cheviot, shropshire och oxfordsdown.

Stadsbiblioteksstyrelsen har hos stadsfullmäktige anhållit om ett anslag för 1919 av 1,200 kr. Drätselkammaren, som förberett ärendet, säger härom: Som det nuvarande stadsbiblioteket är i behov av dels utökning och dels bättre lokaler och en förening bildats, som skulle övertaga stadens nuvarande bibliotek och söka utvidga detsamma och bereda lämpliga lokaler därför föreslås att framställningen bifalles.

Oförutsedda svårigheter har uppstått med avseende på importen av ull till Sverige. Skeppningen har sålunda endast i ringa omfattning ägt rum.

Svenska akademien firar sin årshögtid fredagen den 20 december. Landshövding Hammarskjöld tager därvid sitt inträde i akademien med ett tal över sin företrädare f. d. statsrådet Pehr von Ehrenheim. Årets minnespenning är präglad över skalden Zakarias Topelius, vars minne tecknas av fröken Selma Lagerlöf.

Kuriren för 50 år sedan

Att bli skorstensfejarmästare i Vingåker tycks vara begärligt. Den tjänst som Vingåkers brandstyrelse utannonserat ledig lockade nämligen inte mindre än 44 sökande. Att så många vill bli sotare i Vingåker hänger samman med den pågående kommunblocksammanläggningen, då mindre distrikt slås samman.

Maos lilla röda, det blodröda häftet med Maocitat som dök upp i kulturrevolutionens inledningsskede för tre år sedan, är i dag världens största bestseller. Boken har en totalupplaga på mellan 800 och 900 miljoner exemplar.

Sju bandspelare stals vid ett inbrott i Valla skola natten till torsdagen. Bandspelarna är av fabrikatet Tandberg och värderas till mellan 5.000 och 6.000 kronor. Tjuvarna hade tagit sig in i skollokalerna genom att bryta upp en dörr. Kriminalpolisen i Katrineholm är sysselsatt med utredningen.

– Vi måste se till att män och kvinnor med lika arbeten börjar sin anställning på samma lönenivå. En eftersläpning från början kan annars följa livet ut, sade ombudsman May-Britt Carlsson vid en TCO-konferens om kvinnolöner på onsdagen i Stockholm.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat