Rusdryckssurrogat skördar offer

Kuriren för 100 år sedan

Inledande av elektriskt ljus i Djulö skola och lärarboställen har friherrinnan Ehrencrona bekostat. Med anledning härav beslöt Stora Malms kyrkostämma i går att till friherrinnan E. uttala ett varmt tack.

Ett ovanligt praktfullt norrsken syntes i går afton i Vingåker.

De farliga rusdryckssurrogaten. Till polisen anmälde i går afton tvenne damer att en berusad person låg i snön bakom härvarande godsmagasin.

Personen, som befanns vara en ung man från Norrköping, omhändertogs av polisen. Han var alldeles stelfrusen, och om han ej anträffats hade han under den starka kylan i natt med säkerhet frusit ihjäl. Sedan han kvicknat till berättade han att en målare här i staden bjudit honom på ett par klunkar av ett rusdryckssurrogat, som av lukten att döma består av denaturerad sprit och parfym. Surrogatet hade stigit honom åt huvudet och han hade känt sig illamående samt gått bakom magasinet, där han ramlat omkull i snön.

Vid sitt besök hos målaren hade han även tillhandlat sig ett par små flaskor, vars innehåll han ej själv smakat, men bjudit en förman härifrån staden ett par klunkar av. Polisen fick ta hand även om denne.

ANNONS: Nyttig julklapp är ett block postpapper och kuvert med undertryckt vy av Katrineholm. Endast hos Hilma Dahlborgs Bok- & Pappershandel

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årHistorianostalgi
Relaterat