Potatisbjässe på ett kilo i Flen

Kuriren för 100 år sedan

Med stor last av lokomobiler från Munktells mekaniska verkstäder i Eskilstuna har i dagarna "Eskilstuna III" avgått till Petrograd för ryska statens räkning. Flera turer planeras.

En automobil, tillhörig handlanden Nils Henriksson, Paris, Julita, har tilldelats igenkänningsmärket B 193.

För att uppföra de s. k. kullagervillorna på åsen lyckades Katrineholm som bekant erhålla statsanslag mot det att staden ställde motsvarande belopp till förfogande. Genom en kraftig ekonomisk hjälp av bl. a direktör Oscar Grönkwist sammansköts stadens bidrag.

En potatisbjässe om 1 kilo och en annan om 8 hekto ha skördats i Hornsunds trädgård, Flen. Jätteexemplaren äro välformade och se välsmakande ut.

Vid onsdagens stadsfullmäktige förelåg meddelande om att k. m:t godkänt Katrineholms stadsvapen i enlighet med det av stadsfullmäktige gillade förslaget, utarbetat av hr Carl R. Forsslund.

Ytterligare 3,100 ton vete har med ångaren Inland ankommit till svensk hamn.

Kuriren för 50 år sedan

Många Vingåkersbor lade säkert märke till den militära verksamhet, som inleddes på onsdagskvällen. Långa kolonner med fordon och vagnar samt inte minst manskap invaderade samhället... Förklaringen är den att ett artilleriförband i några dagar är förlagt till Vingåker för avrustning och sedan återgång till olika mobplatser. "Invaderingen" av Vingåker är ett avslutande moment efter den stora övningen "Rospiggen", som pågått en tid. Mellan 600 och 700 man övar alltså just nu i trakterna kring Vingåker.

Furulidens utbyggnad beräknas kosta drygt 2,5 miljoner kronor.

I dag är hela världens blickar riktade mot Mexico City – Mexikos huvudstad – där de 19:e olympiska sommarspelen invigs (TV 17.45). Spänningen är på toppunkten – både idrottsligt och politiskt. Alla undrar om invigningsceremonierna skall störas av oroselement. Mexico City är ryktenas stad.

En ost vägande 480 kg. finns nu att beskåda och avsmaka i Thornihallen, Vingåker. Det är den största ost som tillverkats i Sverige, och inte mindre än 5,280 liter mjölk har gått år till den. På bilden får Marianne Bergfast en smakbit av Göran Karlsson.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat