Övergiven hustru vill ha sonen tillbaka

Kuriren för 100 år sedan

Ett ogenerat tattaresällskap våldgästade en dag i förra veckan den gamle Lars Gustaf Larsson, som bor ensam i sin stuga Sofielund i Floda. Först kommo två fruntimmer och två små barn in, och då de funno Larsson vara ensam gingo de ut och gåvo ett tecken, varpå två män, åtföljda av två större barn även kommo fram. Männen gingo direkt till en redskapsbod, där de utan lov började laga sina kärror. Då Larsson gick ut för att se vad de hade för sig, plockade kvinnorna fram allt vad huset förmådde i matväg och läto sig väl smaka. allt smör, mjölk och bröd gjorde de sålunda slut på. För att få ihop till det bak, som tattarna nu gjorde kål på, hade Larsson fått spara brödkuponger i fyra veckors tid, vadan han helt naturligt icke var så synnerligen glad åt sina gäster. Om en stund lyckades han dock köra i väg sällskapet.

Statdrängen Per Albert Andersson, förut anställd vid en gård i Tegnebok, Björkvik, avvek i fredags förra veckan från sitt hem tillsammans med en 15-årig son, lämnande hustru och två barn i sticket. Hustrun, som nu tagit plats som mjölkerska vid Abbotnäs gård, ber nu att sonen skall skickas hem ifall någon får se honom.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årnostalgi
Relaterat

Mest delat denna vecka