Ont om vaccin för Hongkong-influensan

Kuriren för 100 år sedan

I grosshandlare Fr. Alfr Anderssons, Katrineholm, hem förövades natten till lördagen en synnerligen fräck stöld. Medan ett sällskap i våningen sysselsatte sig med viraspel, gick en tjuv helt enkelt in genom den olåsta tamburdörren och tillägnade sig en herrpäls som med nuvarande höga priser torde vara värd 1,500 kr. Stölden är anmäld till polisen.

En av Vinöns mera bekanta personer, f. d. skepparen J. Hedin, avled i söndags efter endast ett par dagars sjukdom. Vid sidan av praktiskt yrke har han i många år ägnat sig åt predikoverksamhet. H., som varit ordförande i Vinöns blåbandsförening, innehade medalj för långvarig och trogen tjänst hos Örebro nya rederibolag. Han efterlämnar sörjande maka och 6 barn, 4 döttrar och 2 söner.

Till kyrkostämman i Regna den 25 dennes hade inkommit tre anbud å uppförande av nytt skolhus.

Hindersmässomarknaden i Örebro tog i går sin början. Skinnmarknaden visade stor tillförsel. Rävskinn, som för ett tiotal år sedan betingade ett pris av 3 till 13 kr., är nu uppe i 60 kr. och däröver.

Vid Västra Vingåkers extra kyrkostämma om söndag middag föreligger också frågan om vilka åtgärder skola företagas för att få lärarebostäderna vid Lindbol, Opsala, Stenstorp och Vintergate i enlighet med den nya bostadsordningen för folkskolans lärare.

Kuriren för 50 år sedan

Det är ont om vaccin för Hongkong-influensan. Det vet inte minst dr Sven Falk i Valla. För en tid sedan beställde han vaccin. Närmare 100 doser. Han fick två – en till sig själv och en till en sköterska.

Tilldelningen är alltså minimal. Hela Sörmlands län har hittills fått en tilldelning på 250 doser av det svenska vaccinet. Dr. Falk upplyser om att man ännu inte har möjlighet att ge vaccin till personal på ålderdomshem och liknande inrättningar.

Situationen lär dock bli bättre inom de närmaste dagarna. Då kommer USA-tillverkat vaccin. Men distributionen av detta tar givetvis en viss tid – hela landet ropar efter vaccin.

Minst 777 sörmlänningar drabbades av influensan under veckan 20-26 januari. Men det troliga är att influensafallen var många fler, eftersom inte alla sjuka uppsökt läkare, säger länsläkare Georg Lundin.

Den 3 februari 1939 klev snickeriarbetaren Hugo Österlund in i maskinrummet på Grand-biografen i Katrineholm. I dag, 30 år senare, finns han kvar på samma arbetsplats.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat