Nödställd familj ber om hjälp

Kuriren för 100 år sedan

Kuriren för 100 år sedan

Vem vlll hjälpa? I Katrineholms närhet finnes en familj, man och hustru, med sina 10 små, som till följd av kännbara förluster råkat i svår nöd. Denna vecka dog deras enda häst och för en månad sedan kon. Inkomsterna av dem båda ha de sålunda förlorat. Utan klagan ha de förut under stora umbäranden, sjukdom och svårigheter, lyckats kämpa sig igenom men nu tyckes förtvivlan gripit familjefadern, som under tårar berättade denna nya motgång. Vem vill nu hjälpa till att avlyfta bekymren samt sprida lite sol till det nödställda hemmet? Minsta bidrag mottages med tacksamhet i Hilma Dahlberg bokhandel, där lista finnes utlagd.

Ett svårt tågmissöde inträffade vid 2-tiden i onsdags e. m. å Högsjö järnvägsstation i det några med stubbar lastade järnvägsvagnar, som skulle införas å bangården, råkade i drift och törnade på ett sätt godsvagnar. Två vagnar spolierades fullständigt vid den våldsamma sammanstötningen och två andra blevo ganska illa åtgångna. 45-årige arbetsförmannen Jonsson från Jämtland fick ena foten krossad och erhöll även skador i huvudet.

De finska kvinnorna bilda amasongarden. Amasontrupper äro under bildande i Finland, enligt de finska tidningarna, som meddela att två dylika kårer för närvarande utbildas i Haapavisi i Österbotten.

Kuriren för 50 år sedan

En 33-årig katrineholmare har dömts till 30 dagsböter för otuktigt beteende och sårande av tukt och sedlighet. Vid fyra tillfällen under våren 1967 hade mannen blottat sig i sin bil för förbipasserande skolungdomar. Han fälldes för tre av fallen. Mannen skyllde på att byxorna spruckit på grund av dålig kvalitet.

Isbanan på sjön Näsnaren utanför Katrineholm, som Katrineholms Motorklubb sedan en lång tid hållit öppen för allmänheten, har nu stängts. Orsaken är att en rad olyckor inträffat på vägen ut till banan.

Vingåker får ett nytt inslag i affärsbilden from i dag fredag. Min Stuvbod slår upp portarna till sina metervaror och stuvar.

Den missen kan stå KSK dyrt! Vid ställningen 1-1 i andra halvlek i går kväll på Tingvalla hade KSK:s vi. Tomas Cratz en jättechans att ge laget ledningen. Tomas rundade Sune Eriksson i Göta-målet, men lyckades med konststycket att placera bollen i nätgaveln! KSK förlorade den jämna och ganska så magra tillställningen med uddamålet av tre.

Efter fyra veckors driftstopp vid Tegelbruket i Sköldinge rullade verksamheten i gång igen på måndag.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årHistorianostalgi
Relaterat