"Med hans klokhet och humor löstes många frågor"

Till minne av Mårten Mattsson

För varje gammal god väns bortgång känns livet fattigare.

Jag minns med tacksamhet Mårten. Som bondsöner och nästan grannar hade vi mycket trevligt ihop redan som tonåringar. En fin utflykt på motorcykel minns jag väl, svenska landsbygdens ungdomsförbund SLU hade fest i Stjärnhov. Full gas dit, men på hemvägen “paja” min gamla Indian. Jag fick åka med Mårten på bönpallen hem, med packningar och allt! Vid Spånga möttes vi av en förvånad mor Tora, men Mårten förklarade snabbt med humor: Billigare att åka två på en MC.

Han fortsatte som motocrossförare i Katrineholms MC-klubb, med bland andra Bernt Hansson och bröderna Egon och Tore Nilsson. 1956 gifte sig Barbro och Mårten i V. Vingåkers kyrka, deras första bostad var Fakensgården, Spånga. 1957 föddes Joakim och året efter Ulrika, sen kom Mikael 1961. Snart började Mårten som bonde på Spånga med kor, jord och skog. Genom åren har vi mötts på Spånga, Villagatan och Storgatan, alltid med god mat, trivsel och humor.

Mårtens kyrkliga intresse resulterade i flera uppdrag. Han var med i kyrkofullmäktige, i valberedningen på riksnivå och som uppskattad kyrkvärd. Med hans klokhet och humor löstes många frågor.

Jakten vid Spånga och Erikstorp betydde mycket. Dikten i dödsannonsen var så fin och betecknande för Mårten. Mest värdefull var dock familjen, tät kontakt med barn, barnbarn, systrar och övrig släkt var viktigt för Mårten.

Barbro och familjen; Känn Ullas och mitt varma deltagande i Er stora sorg

Björn Wilhelmsson

Läs mer om dessa ämnen

PersonligtTill minne