Lars Carlsson

Till minne

En av Ericsbergs GOIFs stora ledare, Lars Carlsson, har avlidit.

Att beskriva vad Lasse har gjort och betytt för föreningen blir samtidigt en beskrivning av ett stycke föreningshistoria och föreningsutveckling.

Han var styrelseledamot i EGOIF under många år i slutet av 1900-talet. I slutet av -70-talet bildades en bygdegårdsförening i Forssjö med syfte att få till en samlingslokal för föreningar, där Lasse var EGOIFs representant. Bygdegårdsföreningens arbete resulterade i att ett nytt klubbhus stod klart 1980 med hjälp av kommunalt bidrag och mycket ideellt arbete, där Lasse var spindeln i nätet med sin erfarenhet från byggbranschen.

Några år senare inleddes diskussioner med kommunen angående behov av en större gymnastikhall, då skolans gymnastiksal var för liten både för föreningens och skolans verksamhet. Även här var Lasse drivande i kontakterna med kommunen. Ett kommunalt lån beviljades och gymnastikhallen, i anslutning till klubbhuset, invigdes 1985.

I slutet av -80-talet inleddes planer på att återuppta den gamla fotbollsplanen vid Ericsberg, Åsvallen, främst för att förbättra möjligheterna till försäsongsträning för det egna laget. Åsvallen var väl dränerad och kunde erbjuda tidig gräspremiär. Planens beskaffenhet med tidigt spelbart gräs spreds snabbt i fotbollssverige och vi hade besök av, förutom lokala föreningar, lag både från allsvenskan och dåvarande div 1. Där var Lasse den som hade kontakter med föreningarna. De mest celebra gästerna på Åsvallen var när Sveriges U-21 landslag med bland andra Andreas Isaksson, Kim Källström och Zlatan Ibrahimovic hade ett träningspass där inför en match på Backavallen mot Azerbajdzjan.

Efter att affären i Forssjö stängde 1991 började planer på att återuppta affärsverksamheten i föreningens regi växa fram. En enkätundersökning gjordes bland Forssjöborna och intresset var tillräckligt stort för att sätta planerna i verket. Ett aktiebolag bildades för att skilja affärsverksamheten från föreningens ordinarie verksamhet och i mars 1992 öppnade Forssjö Livs.

Lasse var starkt engagerad i planering, genomförande och drift och lade ner mycket ideellt arbete för affären fram till december 2004 då affären stängde på grund av dålig lönsamhet.

Det här är några milstolpar i Ericsbergs GOIFs historia där Lasse Carlsson varit drivande tillsammans med, även framlidne, Olle Lindh vilka var ett radarpar i föreningen under samma tidsperiod.

Lasse var inte bara drivande när det gällde genomförande av projekt, han var även genuint intresserad och engagerad i föreningens och bygdens utveckling, även efter sin aktiva tid i föreningen.

Vi minns honom för hans positivitet, oegennyttiga engagemang och hjärta för Ericsbergs GOIF och Forssjö.

Våra tankar går till barn och syster med familjer.

Ericsbergs GOIF

Hans Andersson

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Ericsberg GoifForssjöDödsfallSport
Relaterat