Kronan köper hästar av ädel härkomst i Flen

Kuriren för 100 år sedan

Stadsfullmäktige beslöto på onsdagen ingå till järnvägsstyrelsen med en hemställan, att järnvägsstyr. vill låta undersöka och utreda möjligheten av att i samband med ombyggnaden av Katrineholms bangård, en vägbro kunde anordnas över spåren på lämplig plats i bangårdens västra ända och en tunnel under spåren vid stationshuset.

Dyrtidsnämnden i Stora Malm har vidtagit åtgärder för bespisande av fattiga barn vid en del av kommunens skolor. Köttsoppa samt gröt erhålla barnen, och de låta den sig väl smaka. Lärarepersonalen utövar tillsyn. Det blir en god hjälp åt föräldrarna.

Natten till onsdagen stals från familjerna Oskar Larsson och August Karlsson sammanlagt 9 stycken klädesplagg, som hängde ute på gården Fortunagatan 17.

Ett par svanar syntes i dag vid Kantorps järnvägsstation styra mot nordligare nejder.

Järnvägsmannaförbundet har ingått till järnvägsstyrelsen med begäran om arbetstidens nedsättande till 8 timmar per dag.

Remonter uppköpes för kronans räkning i Flen vid järnvägsstationen den 22 mars. Hästarna skola vara av ädel härkomst, passande till ridbruk, 3-6 år gamla, mäta minst 145 cm. bakom sadelläget.

Kuriren för 50 år sedan

I den kommande veckohelgens T-tävling om "Rikspokalen" startar inte mindre än åtta (8) förare från arrangörsklubben SMK Vingåker. Kjell Jernström och Jan-Erik Tonebrand deltar i seniorklassen, Bengt Holmgren i juniorer A samt Lars Andersson, Gunnar Mählqvist, Tommy Nymark, Fredrik Fagerström och Olle Andersson i juniorer B. Det är utan tvekan den största representation SMK Vingåker haft i en T-tävling av denna omfattning. Tävlingarna arrangeras i trakten av Vingåker med start från Folkparken. I det cirka 90 man starka startfältet återfinns så kända namn som Björn Waldegård, Åke "Bryggarn" Andersson, Ove Eriksson och Lars-Ivar Ytterbring.

När folkskollärare Gully Thorslund, Vingåker, slutade skolarbetet i juni fjol och hade avgått med pension förverkligade hon sina planer på att resa till Sydafrika. Det var ingen vanlig turistresa, utan hennes vistelse i detta omtalade land varade inte mindre än åtta månader.

Teckningslärare Lennart Linjers bok "En knut på järnvägen" har genom ett TV-program med samma namn blivit mycket populärt bland katrineholmarna.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årHistorianostalgi

Du kanske också vill läsa

Relaterat