Katrineholm närmare ett stadsvapen

Kuriren för 100 år sedan

Tvänne vagnslaster kött har i dag anlänt till Katrineholms livsmedelsnämnd och flera äro på väg hit. De i dag anlända köttpartierna komma i första hand att distribueras bland den, som förut anmält sig, varefter försäljningen till även övriga äger rum.

Folkhushållningskommissionen har satt priset lika med marknadspriset, och det ställer sig i kr. 2:10-2:20 pr kg.

Katrineholms stads vapen. Enligt vad Katrineholms-Kuriren erfar har riksheraldikern i allt väsentligt godtagit det av artisten Carl R. Forsslund senast utarbetade förslaget till vapen för Katrineholms stad.

Kristidsnotiser. Slagsmål för den dåliga pölsans skull. En dag sistlidne vecka ägde ett stormigt uppträde rum på torget i Fagersta i det ett femtiotal arbetare överföllo personalen vid Österbergs slakteriaffär. Orsaken var att firman till brukets ångkök levererat pölsa, som var otjänlig som människoföda, varför alla som åto därav blevo sjuka. Vid överfallet blev firmans korvutkörare synnerligen illa tilltygad.

ANNONS: Hemsparbössor utlämnas avgiftsfritt av Oppunda Härads Sparbank

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årHistorianostalgi
Relaterat