Jultomten kommer med mer smör

Kuriren för 100 år sedan

Ett uppfostringshem för unga flickor kommer att i vår öppnas å Håkanstorps egendom i Västra Vingåker. Egendomen, som tillhör föreningen Vita bandet, har som bekant förut använts till vårdhem för mindre bemedlade kvinnliga alkoholister

En ny landsväg skall anläggas vid Värmbol av Värmbols fabriksaktiebolag. Vägen blir 3– à 400 meter lång och skall utgöra inloppet till bruksområdet från allmänna landsvägen till Östra Vingåker. Väganläggning nödvändiggöres av att stängsel skall uppsättas omkring bruksområdet.

F. H. K. i den gode jultomtens skepnad. Till meddelandet om ris- och havregryn samt extra vetemjöl till jul kunna vi nu lägga ytterligare en del glada budskap från F. H. K. ifråga om julmaten. Sålunda är det meningen att utdelningen av smör ånyo skall höjas till 50 gram under vardera de två veckorna närmast före jul. Före jul kommer kommissionen att sörja för en utdelning av hushållsflott à 50 gram samt fördela ost till de mest betungade samhällena.

Ett beklagligt olycksfall drabbade en dag i veckan innehavaren av Järnvägshotellet, direktör L. Lindén. Hr L., som legat sjuk, råkade nämligen, då han steg upp för att gå från ett rum till ett annat, förlora jämvikten och fick härvid ena benet brutet. Han vårdas av läkare i sitt hem.

Kuriren för 50 år sedan

Tisdagen den 11 november togs ett första steg mot en hem- och skolaförening i Vingåker. Vid det mötet valdes som bekant en interimsstyrelse, och man beslöt då också om ett nytt möte tisdagen den 26. Mötet hölls på utsatt tid i Vidåkersskolans aula, och de cirka 300 deltagarna (avsevärt fler än förra gången) stadfäste då beslutet om föreningens tillkomst. Föreningen hem och skola i Vingåker är därmed bildad.

Bort med julens överflöd, skänk överflödet till Biafra i stället. Utöver det mottot har ett 30-tal Katrineholmsungdomar satt i gång en aktion för att stoppa överflödet inför de stundande helgerna. Nästa lördag är det meningen att man ska drabba den julhandlande stadsbefolkningen med plakat, flygblad och Biafra-bössor.

Även kvinnorna bör kunna bli officerare inom krigsmakten. Det är en av slutsatserna 1966 års värnpliktskommitté tillkännager när den i dag överlämnar sin utredning till försvarsminister Sten Andersson.

Kostnaderna för skolväsendet i Katrineholm har även detta år varit svåra att hålla inom av stadsfullmäktige beviljade anslag.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat