Inger Hålling.

Inger Hålling till minne

Till minne

Kulturföreningen Fogelstad har förlorat en av sina pionjärer. Den 24 april avled vår medlem Inger Hålling.

Inger Hålling medverkade mycket aktivt i att tillsammans med andra engagerade personer i och utanför kommunen bilda Kulturföreningen Fogelstad, vilket skedde 1995. Hennes sambo, dåvarande kulturchefen Leif Wahlberg, var också en aktiv och viktig person i denna process. Inger deltog i styrelsearbetet under många år.

Inger Hålling var sedan tidiga år en person som ville att samhället skulle vara jämlikt, att kvinnor och män skulle ha samma möjligheter. Hon fann bland Fogelstadkvinnorna entusiasmerande och kloka förebilder för ett samhällsbygge i denna anda.

Den grupp som bildade kulturföreningen var mycket aktiv och åstadkom mycket. Bland annat skapade Inger Hålling tillsammans med Clara Waller och Agneta Blomgren 1997 den utställning om Medborgarskolan på Fogelstad som fram t.o.m. sommaren 2017 setts av många besökare från hela Sverige. Nu renoveras lokalerna på Fogelstad där utställningen är inrymd och den nya utställningen beräknas kunna öppna senare i sommar.

Inger Hålling var mycket säker och kunnig i allt som gällde medborgarskolan och hon var också mycket bestämd kring de estetiska frågorna angående utställningen; att textilier, prydnadssaker och inredning över huvud taget var tidstypiska och kunde passa i sammanhanget. Inger höll sin vakande hand över utställningen och var guide och värdinna så länge hon orkade och själv ansåg att hon kunde göra ett gott arbete. Hon bodde nära utställningen och ställde inte så sällan upp med mycket kort varsel för spontana besökare som ringde efter henne. Bilden visar en typisk bild av Inger Hålling just på väg till eller ifrån utställningen – glad och energirik.

Efter att Inger lämnat styrelsen fortsatte hon att vara aktiv i utställningen men även på andra sätt. Hon var i många år självskriven ordförande på föreningens välbesökta årsmöten. Hon försåg styrelsen med förslag och motioner och bevakade att inget viktigt glömdes bort vare sig det gällde praktiska eller ideologiska frågor. Deltog i de möten och arrangemang som föreningen ordnade genom åren. Hon medverkade även ibland med text i medlemsbladet Dialogen fortsätter

Vi är tacksamma att ha fått möta Inger och är glada över att hon har ingått i vår arbets- och vängemenskap under många givande år. Vi minns henne som en varm, tydlig och värderingsfast person.

Nu i sorgens tid tänker vi särskilt på Ingers sambo Leif och son Gilbert.

Kulturföreningen Fogelstad

Läs mer om dessa ämnen

PersonligtTill minne