Höskörden i de flesta delar av landet blir mycket liten

Kuriren för 100 år sedan

Kuriren för 100 år sedan

För stöld av en cykel från lärarinnan fröken Anna Larsson i Lännäs har i Vingåkers municipalsamhälle anhållits en 14-årig Göte Eriksson från Arboga. Ynglingen har vid förhör erkänt stölden och kommer nu att överlämnas till landsfiskalen i Askers landsfiskalsdistrikt för vidare befordran till vederbörande barnavårdsnämnd. Han hade för 85 kr. sålt cykeln till en cykelhandlare i Vingåker och ämnade sig till Stockholm, för att, som han uppgivit, tillsammans med en kamrat göra affärer med hästar och kor.

Smörransonen i Katrineholm kan innevarande vecka bibehållas vid 100 gram per kort.

På Katrineholms epidemisjukhus vårdas i dag 5 difteripatienter från Björkvik och 2 scharlakansfeberpatienter från Valla.

Med dagens nummer av Katrineholms-Kuriren följer en broschyr "Mot foderbristen", författad av professor H. Juhlin-Dannfelt. Broschyren har utgivits av Folkhushållningskommissionen då försommarens torka varit så ihållande att intet tvivel kan råda, att höskörden i de flesta delar av landet blir mycket liten och att även halmtillgången blir mindre. Förråden på stråfoder från föregående år äro också så gott som fullständigt uttömda.

ANNONS: Ordentlig Flicka, van inomhus, kan av en händelse få plats nu genast eller också 24 okt. i 3 personers hushåll. Anna Theorin, tel. Gropptorp 3.

Kuriren för 50 år sedan

– Nöden i Biafra trotsar all beskrivning. Jag har sett krigets följder i Etiopien, jag har sett gettot i Warszawa och jag var i Holland under den tyska ockupationen, men Biafra är värre. Säger flygkaptenen Carl Gustav von Rosen, från Sparreholm, sedan han brutit flygblockaden och nått fram med två hjälpsändningar till de nödställda i utbrytarprovinsen Biafra.

Måndagen 26 augusti börjar alla skolorna i Katrineholm. Detta läsår blir det första där femdagsvecka är helt genomförd.

Kuriren för 25 år sedan

Ingenjör Hans Jonsson från Katrineholm blev riksbekant i torsdags. Han skapade stora rubriker i kvällspressen sedan han en dag i juli grep en internationellt känd ficktjuv i en buss i Stockholm. För detta storkap blev Stockholmspoliserna mycket glada och tackade Hans med plakett.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat