Hemställer hos kungen om nytt sockerkort

Kuriren för 100 år sedan

Vid Södermanlands regemente ha 200 man permitterats för jordbruksarbete.

Samtliga godkändes i realskoleskrivningarna vid Katrineholms kommunala mellanskola ha skolans samtliga nio lärljungar i fjärde klassen godkänts i de nu avslutade skriftliga prövningarna till förestående realskoleexamen. Dessa äro Verner Andersson, Karl Gustaf Danielsson, Tage Eriksson, Nils Gustafsson, Edvin Olsson, Lisa Andersson, Inez Brosten, Vega Källgren och Greta Wettergren.

Hr C. M. Wihlborg i Strökärr i Stora Malm har förlorat sitt sockerkort och därför vänt sig direkt till konungen med hemställan om ett nytt. K m:t har tidigare visat sig välvillig i dylika prekära fall varför hr W. nog har att vänta ersättning för den förlorade dyrbarheten.

Den 9 dennes påträffades en omkring 80-årig man Johan Andersson hängande död i ett träd i närheten av Mo soldattorp i Näshulta socken. Den döde har i cirka 40 år strövat omkring i socknarna runt Hjälmaren och försörjt sig på gårdfarihandel.

Norrköpingsångaren Gothia torpederades den 11 maj mellan Hull och Blyth. Besättningen räddades.

Kuriren för 50 år sedan

Den numera riksbekante Österåkersbonden och hans lika "berömda" kossa frikändes av hovrätten, liksom tidigare av häradsrätten i Katrineholm, för vårdslöshet i trafik. Kon blev som bekant påkörd av en Stockholmsbilist på länsvägen strax öster om Rörvik i Österåker den 14 september 1966. Både bilisten och lantbrukaren blev åtalade för vårdslöshet i trafik.

De akademiska upprorsrörelsen i Paris präglades på onsdagen av inbördes oenighet mot bakgrunden av att tusentals studenter riskerar att få sluta sina universitetsstudier utan tentamina eller också studera ytterligare ett år. All auktoritet hade försvunnit från Sorbonne där röda flaggor vajade över byggnaderna för tredje dagen i följd.

"Frihet under ansvar" – fri abort men samtidigt väsentligt bättre förutsättningar för ett medvetet föräldraskap. Det är RFSU:s linje i abortfrågan och den framfördes av kurator Eva Sjöberg, Stockholm, vid en debattkväll som Katrineholms RFSU-avdelning och Nävertorps socialdemokratiska kvinnoklubb anordnat på onsdagskvällen. Lokal var SF-lokalen och ett 30-tal intresserade hade mött upp.

Annons: Focus-dans fredagen den 17 maj i Folkets park Rolf Roberts

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årHistorianostalgi
Relaterat