Hästar utom jordbruket få ökad ranson

Kuriren för 100 år sedan

Till ro efter uppnådd pensionsålder. Lokföraren vid Östra stambanan A. F. Roth, Norrköping, fyller i dag 60 år. Han avgår därmed med pension från sin järnvägsmannabana, som han började vid Pålsboda–Finspångs järnväg. 1884 erhöll han anställning vid statens järnvägar. hr Roth kommer nu att bosätta sig på sitt lantställe i närheten av Flen.

Rejmyre egnahemsbolag har erhållit k. m:ts medgivande att i år få disponera det belopp av 29,300 kr, som återstår oanvänt av det för 1918 beviljade statslånet å 40,000 kronor för utlämnande av egnahemslån.

Höjt dyrtidstillägg för typograferna. Typografernas dyrtidstillägg, som hittills utgjort högst 30 kr i veckan för Stockholm, har höjts till 40 kr. och för lägre avlönade i proportion därtill. Särskilda höjningar har medgivits för natt- och söndagsarbete på tidningar samt för ackordsarbetare. De nya bestämmelserna skola tillämpas från 16 febr.

Ateljé Haglind i Katrineholm har erhållit Fotografiska föreningens i Stockholm hedersomnämnande för till årets utställning insända bilder.

Hästar utom jordbruket få ökad ranson, enligt kungörelse i föregående nummer av Katrineholms-Kuriren. I Katrineholm skall anmälan härom vara inne hos livsmedelsnämnden senast den 1 mars.

Kuriren för 50 år sedan

– Det finns ingen anledning att på nytt ta upp frågan om man från svensk sida har förfarit riktigt vid utredningarna om flyghaverierna i Ndola 1961 då Dag Hammarskjöld omkom, konstaterar JO Ulf Lundvik. Det var f. specialflygläkare Åke Hassler som nyligen hos JO kritiserade utredningen av olyckan. JO förklarar att utredningen avslutades för mer än fem år sedan. Eventuella tjänstefel har således preskriberats.

Där fanns små prinsessor med guldkronor på huvudet, Pippi Långstrump i flera upplagor – ja, t. o. m. en Pippi som tagit apan Herr Nilsson med sig. Där fanns en något förvuxen baby med nappen i munnen, en ovanligt stor kattunge, en cowboy, en sjörövare och ett exemplar av Anderssonskans Kalle. Plus flera något mer svårhärledda figurer. Vad det rörde sig om? Jo, i hörnet av Bryggaregatan – Bondegatan hade IOGT barnmaskerad i en källarlokal.

Alla utländska invandrare i Katrineholm inbjuds den 28 mars till en sammankomst i Civilförsvarsskolan i Katrineholm. Initiativet har tagits av Rotary och meningen med sammankomsten är att hjälpa utlänningarna tillrätta i Katrineholm. Ur programmet kan nämnas att förre kommunalborgmästaren Hilding Hjelmberg kommer att berätta om Katrineholm.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat