Har straffats för trenne resor stöld

Kuriren för 100 år sedan

Katrineholmspolisen har låtit anhålla en typograf Johan Axel Nils Bergenstråle, vilken vid förhör erkänt att han stulit en cykel samt 14 kilo stilmetall i Eskilstuna.

Den anhållne fasttogs på söndagen vid Gropptorp där han var i färd med att praktisera sig in i en stuga, där man icke var hemma.

Bergenstråle är född 1865 samt har förut straffats för trenne resor stöld. Han har ingen varaktig stad samt har vistats på resande fot bl. a. i Norge och Amerika.

Numera finnes ingen svensk, som ej känner igen namnet "Sävstaholmsäpplet". Det Vingåkersgods som givit namn åt denna fruksort, har just tack vare denna blivit känt i de vidaste trakter, både inom och utom landet.

Sävstaholmsäpplet har uppstått genom kärnsådd på 1840-talet och uppmärksammades först av dåvarande trädgårdsmästaren på Sävstaholm, C. F. Rydström, som genast började sprida sorten.

Världskriget skildras i ett arbete på 400 sidor av den i Södermanland kände publicisten Verner Vall. Boken kostar 6 kr. men erhålles vid rekvisition direkt hos författaren (adr. Huvudsta) av denna tidnings läsare för kr. 3:60, fraktfritt. Boken har hittills utgått i 15,000 ex.

ANNONS: Tillkännagivanden. Orglar hemkomna i J. R. B:son Sandsténs Musikaffär, Magasinsgatan 3.

Kuriren för 50 år sedan

Mona Warnström har nyss tagit realen. Hon torkar en glädjetår ur ögonvrån. Precis som vanligt gick det till när dryga sjuttiotalet ungdomar tog realen i Katrineholms gymnasialskola på måndagen. Släktingar och vänner väntade med blommor och skyltar och diverse åkdon på skolgården. Rektorn tackade eleverna därinne och eleverna tackade rektor och lärare och var ivriga att få ceremonin överstökad så att de äntligen kunde få lämna skolan bakom sig. Men det var ändå inte en alldeles vanlig realexamen. Det var den sista.

Sörmlands Grafiska AB i Katrineholm har av byggarbetsnämnden i Sörmland rekommenderats igångsättningstillstånd för tillbyggnad av sina lokaler på industriområdet vid Södra Högmossevägen i Katrineholm. Kostnaderna har beräknats till 800.000 med start i augusti. I januari 1969 hoppas direktör Lars Wirström få ta de nya lokalerna i bruk.

I morgon är det trettiofem år sedan Natan Olson startade sin, som det hette då, trafikskola. Numera är beteckningen trafikskola. På bilden ses trafikskolans personal: Natan Olson, Sven Erik Schölin, Sune Eriksson, Arne Ågren, Carl Gustaf Berlin och Lars Ola Hultberg.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årHistorianostalgi
Relaterat