Gjutarstrejk vid Grönkvists

Kuriren för 100 år sedan

Kuriren för 100 år sedan

Tågmissöden. Tisdagens persontåg Stockholm - Göteborg var på vägen till Katrineholm utsatt för en rad missöden, i det att loket gick varmt i Saltskog, där ett nytt lok tillkopplades, vilket i sin tur gick varmt i Flen, där ett godståg fick avstå sitt lok för fortsättning till Katrineholm. Där upphanns tåget av sitt dubbleringståg vilket hopkopplades med ordinarie tåget. Missödena slutade icke därmed ty även detta tågs lok måste utbytas. När tågen äntligen framkommo till Hallsberg omkring en timme för sent förlorade ett avsevärt antal resande sin anslutning till Mjölbybanan.

Gjutarstrejk vid Grönkvists. Ett 40-tal gjutare vid Grönkvists mekaniska verkstad nedlade i går förmiddag arbetet. Orsaken till arbetsnedläggelsen är lönetvist.

En för Västra Vingåker betydelsefull markaffär förekommer på extra kommunalstämman nu om söndag kl 1 e. m. Då behandlas nämligen ett förslag att socknen bör inköpa hela det område, som av gammalt utgjort marknads- och torgplats söder om kyrkan. Området, tillhörigt Åsens gård, omfattar en hel del byggnader om tillsammans 30 boningsrum, stallar, marknadsstånd samt en myckenhet tomter, ordnade efter stadsplan. Markägaren, hr Hugo Lindberg, har uppställt ett pris på 50 000 kr.

ANNONS: Lediga platser. Kuskar antages omedelbart. Lön 98 öre pr timme + kr. 1:25 för persedelvård pr kalenderdag. Älvkarleby Kraftverk, Linjebyggnaderna, Katrineholm Rikst. 237.

Kuriren för 50 år sedan

Con´s Combo med katrineholmaren Conny Söderlund representerar Sverige vid sångfestival i Rio de Janeiro.

Blir tandläkare Thorsten Aggeryd, från Katrineholm, ordförande för Tandläkareförbundet, i dag ny ordförande för akademikerförbundet Saco med 90 000 medlemmar?

– Nej, säger Thorsten Aggeryd själv, jag har inte tid.

I sin fortsatta hjälp till de nödlidande barnen i Biafra kommer nu Rädda Barnen att sända ut medicinska specialteam.

ANNONS: Erikssons Livsmedel öppnar nytt i Österåker. Tisdagen den 3 september 1968 kl 10 öppnar vi affären i Nybylund, Österåker. Några fina premiärerbjudanden: Falukorv 7:50 /kg, Fläskkotletter 12:70 /kg, Löfbergs kaffe 1/2 kg. 4:50, Skogaholms delikatesslimpa 1:75 /st.

Samtidigt med vår förflyttning lägges vår affär vid Marma ner. Vördsamt Gun och Bertil Eriksson.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenPlats/sörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat