Fortfarande fritt att svära på tågen

Kuriren för 100 år sedan

Fortfarande fritt att svära på tågen. De av kaplanen Gabrielsson i Älvdalen anförda besvären över avslaget å hans framställning om förbud mot svordomar och kortspel å statens järnvägar ha icke föranlett någon regeringens åtgärd.

Kommunalärenden i Björkvik. Två kvinnor i fattigvårdsstyrelsen.

Till fattiga skolbarns beklädnad har fabrikör Per August Dahl på sin 65-årsdag donerat 20,000 kronor.

Vingåkers baptistförsamling hade sitt årsmöte nyårsdagen med god tillslutning av medlemmar och menighet. Årsberättelsen, som föredrogs av pastor Sederlin, meddelade bland annat att under året 24 medlemmar blivit döpta, och att medlemsantalet ökat med 9 samt utgjorde vid årsskiftet 251. Frid och endräkt ha präglat arbetet.

Från Bergen telegraferas till G. H. T. att resande som anlänt från Moskva berätta att Trotsky arresterat Lenin och upphäft sig till diktator. Orsaken till denna uppseendeväckande brytning uppgives vara divergerande meningar om det bolsjevikiska reformarbetet.

Kuriren för 50 år sedan

Nu har Katrineholm fått sitt första Barracudatält, en uppblåsbar skapelse av det slag som på många platser används som inomhushall för idrott. Men i Katrineholm används tältet som torrmjölkslager. Det är Mjölkcentralen som ställt upp det vid sin anläggning ute vid Högmossen. I väntan på en utbyggnad som skall ge permanenta lagerlokaler använder man det nu att förvara 500 ton torrmjölk i. Tältet är 30 gånger 40 meter.

Två av de tre förvildade tjurarna som förmodades ha gått i land i Julita, påträffades på söndagen på en ö i Hjälmaren. Tjurarna var folkskygga och visade inga tecken på att söka sig till någon gård. Man bestämde sig därför för att skjuta dem, vilket också skedde.

Katrineholmsföretaget AB Pump-Separator har fått disponera 303.000 kronor ur allmänna investeringsfonden. Pengarna skall användas till företagets pågående upprustning. Direktör Alrik Österberg hoppas att hela upprustningsprogrammet skall vara genomfört till senhösten i år. Programmet omfattar så gott som hela produktionskedjan och är kostnadsberäknad till omkring till omkring två miljoner kronor.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat