Försäljning i Marsjö skola inbringade 500 kronor

Kuriren för 100 år sedan

Till ett boställhus vid Strångsjö station anvisade årets riksdag som nämnts 34,000 kr., och järnvägsstyrelsen har nu anmodat distriktsförvaltningen att gå i författning om arbetets utförande.

Stora Malms kreatursförsäkringsförening sammanträder i Folkets hus B-sal lördagen den 7 december kl. 12,30.

ANNONS: Privatundervisning i huvudsakligen tyska och modersmålet meddelas av undervisningsvan lärarinna med högre kompetens. Vidare meddelande pr telefon 497.

Källartjuvar husera i Floda. Då hemmansägaren Henning Andersson den 14 dennes vid 7-tiden på kvällen gick ut för att låsa källaren, smet ur den ut en tjuv som emellertid i mörkret lyckades undkomma. Det medförda tjuvbytet inskränkte sig till en butelj saft.

Fru Mathilda Larsson, Kungsgatan 8, fyllde i går 60 år och blev därvid föremål för hjärtlig hyllning av släkt och vänner meddels blommor och presenter.

Försäljning för välgörande ändamål var i lördags kväll anordnad i Marsjö skola i Västra Vingåker av därvarande missionskrets och inbragte 500 kr. netto.

Kuriren för 50 år sedan

Förberedelserna för sammanslagningen av Katrineholms kommunblock 1971 har inte gått så smidigt som planerat. Definitivt beslut om sammanslagningen har heller inte fattats och skulle förarbetet ytterligare försvåras föreligger risk att sammanslagningen kan dröja ända till 1974. Därför hävdar man nu på flera håll att arbetet med blocken måste forceras.

Kopparmalmsfyndigheterna i Ruda-området vid Tisnaren i Skedevi socken och har under den senaste tiden blivit högaktuella, och en gruvdrift i Skedevi inom en inte alltför avlägsen framtid är ingen utopi.

Nu får vi snart börja parkera bilarna på höjden. En helt ny uppfinning – en parkeringshiss – har just kommit ut i marknaden.

En anonym polisanmälan satte stopp för Domus tippningstävling: Tippa historiska mötet Värmbol – KSK. På onsdagen kontaktade polisen varuhusledningen, och en förundersökning företogs. Det visade sig att gissningstävlingen föll under lotteriförordningen. Alla former av reklamlotterier är förbjudna, oavsett insats eller inte. Reklamlotterier betraktas som illojal konkurrens.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat