Flera sökande till stationsmästarebefattningen vid Baggetorp

Kuriren för 100 år sedan

Föreningen Flens jultomtar har till ledamöter i styrelsen omvalt fruarna Emma Blomgren, Astra Gustafsson, Emma Lillieström och Edla Eriksson samt fröken Ida Jonasson. Nyvalda blevo fru Ester Lindelöf och fröken Ester Adelsköld efter fröknarna Lovisa Thorén och Elin Karlsson, som undanbett sig återval. Föreningen utdelar i år beklädnad åt inemot ett 30-tal barn.

Potatisuppköparna ha polismans skydd.

Den för stölder på flera håll i landet, bl. a. av automater i Sundsvall, häktade cirkusresanden Anders Torvald Andersson från Norrköping har av Vartofta häradsrätt i Skaraborgs län förklarats saker till ansvar för första resan stöld och skall nu inför Oppunda häradsrätt svara för sina tillgrepp i Katrineholm. Nu senast har en affärsman här lagt honom till last att han tillnarrat sig ett par frackbyxor, som han sedan försålt. Från Katrineholm bär A:s rannsakningsturné av till Medelpad och till Dalarne. I sistnämnda landskap skall han svara för inbrottsstölder.

Stationsmästarebefattningen vid Baggetorp sökes av bl. andra förste kontorsbiträdet A. Häggroth, Norrköping, stationsmästare J. A. Ohlson, Ändebol, samt stationsförmännen C. J. Edlund, Sva, och S. A. Melin, Simonstorp.

Kuriren för 50 år sedan

Landstinget i Sörmland kan inte överta ambulansdriften under 1969. Det var meningen från början. Anledning: byggandet av ambulansstationerna har försenats. Ambulansstationerna byggs vid Centrallasarettet i Eskilstuna , Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Av de 80 verkstadsarbetarna som ska friställas från ASJ i Katrineholm har nu nio fått nya arbeten och lämnat företaget. Sex har fått arbete i Katrineholm och tre på annan ort. Anställningskommittén har nyligen haft ett sammanträde, och man kunde då konstatera att situationen inte ger anledning till större oro. För närvarande är dock läget kärvt för dem som önskar stanna kvar i Katrineholm.

Katrineholms stadsfullmäktige beslutade på måndagskvällen att godkänna den överenskommelse som innebär att staden övertar renhållningen av gångbron över järnvägen samt att staden betalar 75 procent av de årliga underhållskostnaderna. Ärendet föranledde Ann-Lisa Pettersson att aktualisera frågan om en gångtunnel under järnvägen.

ANNONS: Focusdans onsdagen den 27 november kl. 20-24 Kenneth Staags orkester med Hayati Café

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmlands Museum100 årHistorianostalgi
Relaterat