Flera gårdar i Finland förstörda

Kuriren för 100 år sedan

Från Hälsingfors telegraferas till Göteborgs Handelstidning: I onsdags natt besköts från Ylisma, tillhörande Kronstadts fästningsområde, Nykyrka sockens strandområde i Finland. tre à fyra ryska fartyg med röda flaggor närmade sig stranden, synbarligen ledande elden.

Stora skador förorsakades. Flera gårdar förstördes, landsvägen och telefonledningar sönderskötos. Inga människoliv förlorades. Utrymningsåtgärder vidtagas vid Systerbäck. Ryssarna ha nedskjutit gränsvakten.

Vid en skenfärd i tisdags blev lantbrukaren Alfred Lind i Rallersta, Bettna, svårt skadad i ansiktet, bl a. blev näsroten krossad. L. vårdas å Nyköpings lasarett.

2000 kr. 1914 – 4,840 kr. nu. Socialstyrelsens beräkningar av levnadskostnadernas stegring under hela kristiden har fullföljts fram till den 1 oktober i år. levnadsomkostnaderna för en normalfamilj med en årsbudget före kriget av 2,000 kr. har enligt dessa beräkningar stigit från maj 1914 till oktober 1918 med 142 procent.

Elektriska strömmen avbrytes norr om järnvägen om söndag kl. 9 fm.–2 em. meddelar elektricitetsverket.

Kuriren för 50 år sedan

En helt ny amerikansk forskningsupptäckt kan komma att revolutionera behandlingen av vissa cancerformer och en tidigare upptäckt kan bli möjlig. Den presenterades vid internationella rymdmötet i Genève av dr Lawrence Dietlein, som är en av forskarna vid NASA – Manned Spacecraft Center i Houston, Texas.

Tummen ner för tummen – och en fot åt foten...

Så kan man något respektlöst beskriva den nyhet som i dagarna fått skogsindustrin och sågverksindustrin att börja tänka om. I april 1970 – vid första öppna vatten, som det så poetiskt heter – ska tummen ersättas med millimeter. Hela den europeiska trävarumarknaden går över till meter, sedan England äntligen gjort slag i saken och ändrat sitt måttsystem.

Alla anställda tillhörande sjukvårdsdirektionen i Katrineholm fick en injektion på fredagskvällen... även så direktionens ordförande Edvin Stigberg. "En injektion i november månad varje år..." heter nämligen sjukvårdsdirektionens personalfest som hölls på Safiren i Folkets hus. Inte mindre än ett 370-tal personer som på ett eller annat sätt tillhör sjukvården vid Kullbergska sjukhuset och Karsudden kom för att äta, dansa, se på kabaré och sist men inte minst för att ha roligt.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat