Flens turistkommitté ska satsa på Flen som violernas stad

Kuriren för 100 år sedan

En bandymatch spelas om söndag kl. 1 på Näsnaren mellan Norrköpings fotbollsförening och K. A. I. K.

Idrottsklubben, som fått nedlägga ej föraktliga kostnader på att iordningställa banan för bandy, är ej riktigt tillfreds med att banan dagligen vimlar av ungdomar som hacka sönder och förstöra isen. Att anlägga en ny bana för klubbens behov tillåter ej ekonomin, i synnerhet som någon inkomst av densamma ej kan påräknas. Men småttingarna kunna naturligen ej utan vidare bortfockas, då de ej ha annan plats att ta i besittning.

Inom klubbstyrelsen har därför uppstigit tanken att något borde göras av staden för anläggande av en skridskobana åt skolungdomen.

En ny svensk fartygskatastrof. Ångaren Sphinx minsprängd – 17 man omkomna. Enligt vad H.-P. erfarit har Hälsingborgsångaren Sphinx för några dagar sedan stött på en mina och sjunkit vid Skottlands ostkust. Till rederiet har under gårdagen ingått ett telegram om olyckan. I telegrammet meddelas, att blott en man av besättningen räddats efter att under två dagar vistats ombord på en flotte.

Det förljudes att livsmedelsministeriet i England står i begrepp att vidtaga åtgärder för att förse Sverige och Norge med potatis av överskottet på den engelska skörden. Svårigheten härvid ligger i transportmedlens otillräcklighet.

Kuriren för 50 år sedan

Arbetsutskottet inom Näringslivskommittén i Katrineholm skall nu på kommitténs uppdrag göra en undersökning hos företag i staden om deras framtida behov av arbetskraft samt om deras eventuella utbyggnads- eller andra planer. Beslut om detta fattades vid Näringslivskommitténs senaste sammanträde. Därvid tillsattes en PR-kommitté på tre personer med uppgift att ge reklam åt och "sälja" Katrineholm. I kommittén ingår Ingemar Wallin, Rolf Sundeman och Bengt Nyhage.

Salopriset 1968 till stadens mest lovande idrottsman har tilldelats cyklisten Tord Filipsson, CK Ceres, även Katrineholms-Kurirens guldklockevinnare för 1968.

Flens turistkommitté ska satsa helt på Flen som violernas stad.

Sköldinge Bildningsråd höll i går kväll "Kommunalt forum" i Valla skola under närvaro av två damer och 23 herrar. Under Johan Norbecks ordförandeskap och med arkitekt Yngve Norrman som sakkunnig "svarande" behandlades fritidsfrågor i allmänhet och därvid fritidsbebyggelsen vid Varbro och på Valdemarsön i synnerhet.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat