Fastighetsregister för Katrineholm skall uppläggas

Kuriren för 100 år sedan

Fastighetsregister för Katrineholm skall uppläggas, och arvodet till lantmätare Hedman för arbeten härmed skall enligt stadsfullmäktiges beslut bli 6000 kr under förutsättning avtal kan träffas med honom att använda två tredjedelar av sin tid i stadens tjänst.

Stadsfullmäktige ha som kompensation för en hälsovårdspolis beslutat anställa ytterligare en kriminal- och poliskonstapel. Hr. Björklund framhöll att vår hälsovårdspolisfråga icke vore nöjaktigt löst endast med detta beslut.

Med anledning av Katrineholms stadsfullmäktiges beslut i måndags kväll att inköpa Stadshotellet inbjöd stadshusstyrelsen fullmäktige jämte pressen på supé. Då stadsfullmäktiges sammanträde avslutades först framåt 12-tiden, och stadens fäder sålunda fått fasta i omkring 6 timmar, var anordningen så mycket mera välkommen.

Barnmorskarna ha av stadsfullmäktige på förslag av hr Feldt erhållit ett tillägg av 5 kr. för varje förlossning under 1918 att utgå av stadens medel. Under 1919 kunna barnmorskorna tillgodoräkna sig 10 kr. pr förlossning ur stadens kassa.

Kuriren för 50 år sedan

AB L. & P. Widengrens bjöd på tisdagsmiddagen sina anställda på den traditionella jullunchen. Köksmästaren Arne Lindqvist och hans stab hade som vanligt ordnat till ett läckert julbord, och personalen lät sig förstås väl smaka.

Ekolodundersökningar har visat, att det kanske finns inte bara ett odjur utan "en hel familj" av monstra i den berömda skotska sjön Loch Ness. Ett forskarlag från universitetet i Birmingham företog i augusti i två veckors tid undersökningar i sjön med hjälp av ett nytt slag av ekolod och har nu publicerat sina erfarenheter i tidskriften New Scientist.

Den amerikanska atomkraftskommissionen meddelar att den har registrerat signaler som tyder på att Sovjetunionen har medfört ett nukleärt prov i Semipalatinsk-området. Det rörde sig enligt kommissionen om en laddning motsvarande omkring 20 000 ton trotyl.

På söndag jubilerar Hasse Carpman. Spelar sin 100:e match.

Vid LME:s olika fabriker i landet har i dagarna 108 anställda tilldelats bronsplaketter och penninggratifikationer för 25 års tjänst. Bland bronsplakettörerna återfanns Bertil Fagerholt, disponent och platschef vid verkstaden i Katrineholm.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat