En 6-årig tjur sköts av grosshandlare

Kuriren för 100 år sedan

Älgjakten. Den 10 dennes fäldes på Backa marker i Regna socken i norra Östergötland två älgar. Den ena en 6-årig tjur, sköts av ägaren till Backa, grosshandlare R. Jonsson, och den andra, en ko, av godsägare A. Andersson, Alsta.

En flickunge på ett par år föll i tisdag ut genom ett öppet fönster i övre våningen av ett hus vid Gersnäsgatan i Katrineholm. Modern, som stod och tvättade nere på gården, skyndade förskräckt till den lilla, som dock tycktes hava sluppit relativt lindrigt från det farliga äventyret, vartill bidrgo, att marken nedanför väggen var gräsbevuxen.

Licens för tillverkning av kaffesurrogat har av folkhushållningskommissionen beviljats kaffeångrosteriet Mellersta Sverige, Lundvall & co, Flen.

I en skrivelse till folkhushållningskommissionen förklarar sig regeringen nu icke ha något att erinra mot att sirapstillverkning förekommer, detta dock under förutsättning, att sådan tillverkning äger rum i av kommissionen godkänd begränsning.

ANNONS: Förlorat. En Piccolaflöjt är borttappad. Upphittaren torde godhetsfullt mot ersättning inlämna densamma till Sjögren, Posthuset.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årHistorianostalgi
Relaterat

Mest delat denna vecka