Elektriska energien har nu påkopplats till Lerbo

Kuriren för 100 år sedan

Stadsläkaretjänsten i Katrineholm bestrides till månadens slut av extra läkaren S. Wahlgren.

Scouternas guldkors, deras högsta utmärkelsetecken, har tilldelats studeranden Bertil Lindgren, som med fara för eget liv i år räddat en flicka från att drunkna i Vingåkersån. Bertil Lindgren är son till bruksägaren Axel Lindgren på Norums bruk ni Värmland.

Kronprinsen och kronprinsessan ha båda insjuknat i lindrig influensa och måste därför under de närmaste dagarna hålla sig i stillhet.

ANNONS: Den, eller de, som tagit en mjölkflaska, märkt O. V. Halldin vid Åkra gård, Värmbol, ombedes vara vänliga att som erkänsla för mjölken återlämna flaskan på samma ställe.

ANNONS: Härmed få vi vördsamt meddela att samtliga affärslokaler i Katrineholm stängas kl. 2 e. m. Julafton och Nyårsafton. Ärade kunder ombedes att dessa dagar före nämnda tid göra sina uppköp. Övriga dagar mellan Jul och Trettondagen stängas affärslokalerna kl. 5 e. m. Katrineholms Minuthandlareförening

Elektriska energien har nu påkopplats till Lerbo men ännu ej kunnat tillgodogöras på grund av bristen på transformatorer.

Kuriren för 50 år sedan

Det blir inga trafiksignaler i Katrineholm i år. På fredagen hade man tänkt sätta dem i funktion, men en kabel som saknades omintetgjorde planerna. Brandkåren måste nämligen kunna få fritt fram för sina utryckningar, och någon kabel att ansluta larmsystemet till signalerna med fanns inte. Så ännu en tid kommer ljussignalerna att stå oanvända.

Fröken Irma Andersson, Katrineholm, har blivit uttagen tillsammans med 19 andra svenskar till en kurs i u-landsarbete i Etiopien den 4–21 januari.

Nu dröjer det inte förrän polisen i Sörmland kan starta kriget mot knarket. Polisstyrkor som enbart ska syssla med narkotikabrottsligheten ska tillsättas inom varje polisdistrikt i länet. Det är resultatet av rikspolisens nyligen tillsatta program. Ett program som betyder en massiv insats mot den allt svårare knarksituationen i landet.

I en ålder av 92 år avled på torsdagen fru Anna Jonsson, Vårdhemmet, Vingåker, maka till framlidne byggmästaren Karl Jonsson. Den avlidna var född i Stora Mellösa. Redan i skolåldern kom hon ut i förvärvslivet som barnflicka vid Göksholmsgodset.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat