Den nya järnvägsbron öppnade för trafik

Kuriren för 100 år sedan
annons

Den stinkande graven med avlopp från Östermalmsområdet bör enligt hälsovårdsnämndens förslag täckas. Drätselkammaren har emellertid ansett att denna fråga bör vila i avvaktan på ordnandet av avloppsnätet för Östermalm i dess helhet, men att graven då så erfordras bör spolas. Stadsfullmäktige ha nöjt sig med detta uttalande.

Chauffören Karl Gustaf Edvin Karlsson från Katrineholm anhåller om tillåtelse att få antaga släktnamnet Edrén.

En mycket lyckad kamratfäst hade avdelningen n:r 240 "Kämpen" av S . G. U. anordnat i Forssjö i går. Vid festen, som besöktes av cirka 200 personer, höll pastor Vall från Vingåker ett väl framsagt föredrag i ungdomsfrågan. Saft, bakelser och läskedrycker, som serverades, hade en strykande åtgång, S. G. U:s folkdanslag hade uppvisning i nationaldanser. Danserna, som mottogs med stort bifall, utfördes graciöst och med kläm. Porgrammet upptog jämväl folklekar. Belåtenheten med festen var allmän och deltagarna åtskildes vid 9-tiden efter en trevlig afton.

Önskvärt vore att allt fler av Katrineholms ungdom anslöto sig till S. G. U. för deltagande i dess ideella arbete.

Den nya järnvägsbron i Katrineholm har på söndagen öppnats för trafik, sedan arbetet med densamma pågått sedan början av augusti förra året med avbrott under den kallaste tiden. Inalles har uppförandet kostat 95- och 100,000 kr.

Den provisoriska bron vid sidan av den ny fullbordade järnvägsbron torde komma att rivas reda i början av augusti.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årnostalgi
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka