Bernt Hjelte. Foto: Privat

Bernt Hjelte

Dödsfall

Bernt Hjelte har gått bort 91 år gammal och efterlämnat tre barn med familjer.

”Så har den siste Hjelten av den gamla stammen gått bort”, sa ett syskonbarn då han fick höra om dödsfallet. Bernt som var född 1927 i Kvillinge utanför Åby var den siste som levde kvar av släktingarna i hans egen generation. Farfarsfar soldaten som gett släkten namnet, Petter Olofsson Hjelte, föddes i norra Småland år 1799.

Bernt fick under sitt långa liv uppleva förhållanden som känns väldigt avlägsna idag. Han föddes i en statarfamilj med nio barn, med en ständig kamp för att få maten att räcka åt alla. Det blev täta flyttningar mellan gårdarna på Östgötaslätten där man alltid närde en förhoppning att det skulle bli åtminstone något bättre på nästa ställe.

I 5-årsåldern tvingades Bernt och två av de andra yngre syskonen hemifrån och placerades på barnhem. Modern hade fått TBC och skickades på sanatorium, samtidigt som fadern var borta som skogshuggare hela veckor i sträck. Bernt och hans yngre bror kom till ett frikyrkligt barnhem i Småland där de kom att hållas i ”Herrans tukt och förmaning” under tio år framåt i tiden.

I 16-årsåldern kom Bernt ett kort tag tillbaka till sina föräldrar på torpet Janslund utanför Åby, innan han började som industriarbetare och flyttade hemifrån.

Bernt var en hängiven cyklist som i unga år deltog i ett antal olika cykeltävlingar på sin racercykel. Han kom att bo och arbeta i Norrköping där han träffade vår mamma Ingrid Löfnertz med vilken han sedan gifte sig. Paret flyttade till Katrineholm 1953 och här föddes barnen. Vid ankomsten arbetade Bernt under några kortare perioder på Engströms Mekaniska verkstäder respektive L M Ericsson, men blev sedan anställd på SKF och stannade där under resten av sitt arbetsliv fram till pensioneringen 1988.

Vid sidan av industriarbetet arbetade Bernt ett tag som biografvaktmästare, men det som han tyckte mest om var nog den ideella sysslan som sjukvårdare på KSK:s bandymatcher under lagets mest framgångsrika år.

En annan av Bernts stora passioner var dans, och under den långa tiden som änkling kom han att besöka många av Sörmlands dansbanor. Han var fysiskt rörlig in i det sista, men nu kan han inte längre ses på sin punktliga och dagliga promenad längs Fredsgatan ner till centrum i Katrineholm för att köpa dagens tidning, och den älskade cykeln som rullat för sista gången står prydligt parkerad i källarförrådet.

Anita, Jörgen och Björn Hjelte med familjer

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

KSKKatrineholmCykelDans Dödsfall
Relaterat