Belönade för sin tjänst

Personligt

Den 14 december delades gratifikation för 25 och 40 års anställning ut vid Voith Paper Fabrics Högsjö AB.

På bilden ses från vänster Jonny Hultin, 40 års anställning, Andreas Strindberg, 25 år, Kjell-Arne Bäcker, 40 år, samt Irene Larsson, 40 år.

Antun Marijanovic, 40 års anställning, saknas på bilden.

Läs mer om dessa ämnen

HögsjöArbetsmarknadNäringsliv