Arne Söderstierna. Foto:

Arne Söderstierna har avlidit

Dödsfall

Arne Söderstierna, Flodafors, har avlidit 84 år gammal. Han var i många år åkeriägare, och efter sin pensionering körde han skolbarn i Flodatrakten.

Arne Söderstierna var född och uppvuxen i Teckomatorp i Skåne. Efter folkskolan började han jobba, först på en gård hos sin morbror. Sedan körde han post per cykel i hemorten Teckomatatorp i några år.

När han gjort sin militärtjänst ville han prova något annat, och flyttade då till Sörmland och började arbeta på Ökna. Det var 1954. Tanken var att ägna Sörmland ett år, men det blev över 60 år. Arne Söderstierna träffade sin blivande hustru Ulla på Ökna; hon jobbade på slottet. Hon kom från Marmorbyn. Paret gifte sig 1960.

Efter några års jobb på Ökna köpte Arne Söderstierna lastbil och var åkeriägare tills han gick i pension. Han körde skolbarn, något som han tyckte mycket om, fram till 79 års ålder.

Arne Söderstierna var hemvärnschef i Floda i många år. Han var även engagerad i Floda hembygdsförening, och även i viss mån i kyrkans diakoni.

Hans stora intresse var bilar, motorer och traktorer.

På frågan hur hon skulle beskriva sin make säger Ulla Söderstierna:

— Jag tycker han var en mycket bra person hela tiden. Bra att vara gift med.

Närmast anhöriga är hustrun Ulla, två söner och två barnbarn, samt en bror och tre systrar.

Läs mer om dessa ämnen

FlodaDödsfall