Arbetskraftbehovet vid AB Järnförädling i Hälleforsnäs är inte fyllt

Kuriren för 100 år sedan

Säfstaholms fruktodlareförening håller årsmöte i kyrkskolan vid Åsen om torsdag kl. 4 em. Kl. 6 em. samma dag hålles ett föredrag av länsträdgårdsmästare Rolf Granlund från Eskilstuna över ämnet trädgårdsväxternas näringsvärde".

Ett hekto margarin pr vecka och person väntas kunna utdelas från och med februari.

Medarbetaren i Katrineholms-Kuriren Folke Hellberg tillträder i denna vecka anställning som medarbetare i Nordiska Presscentralens redaktion i Stockholm. Han efterträdes av medarbetaren i Kalmar Läns Tidning Isak Strömvall.

Månadstorgdagen vid Vingåkers station i onsdags var fåtaligt besökt och obetydlig samt hade ringa tillförsel. En lantman hade ett 5-tal smågrisar torgförda, vilka såldes till uppköpare för 50 kr. pr styck, men betingade sedan kultingarna vid försäljning i andra hand – 70 kr stycket. Av åtskillig saluförd fisk betingade färsk sill 80 à 85 öre och strömming 1 kr. pr kg.

Kuriren för 50 år sedan

Nyetablering av bostäder i såväl Katrineholm som i Sköldinge äventyras av en alltför knapp tilldelning av bostäder. Det anser arbetsutskottet inom samarbetsnämnden för Katrineholms kommunblock som nu föreslagit att samarbetsnämnden skall kräva ytterligare tilldelning för blocket för såväl 1969 som 1970.

Arbetskraftbehovet vid AB Järnförädling i Hälleforsnäs är inte fyllt. Mer folk behöver nyanställas. Det bekräftas av personalchefen Olle Arlebäck, som även omtalar att viss efterfrågan på arbetskraft också råder vid dotterföretagen i Eskilstuna och Västervik om än inte i samma utsträckning som i Hälleforsnäs.

Nu lättar köpmännen på sina lager. Den stora realisationsrushen, som alltid brukar infinna sig strax efter jul, har startat.

Amerikanska rymdflygstyrelsen (NASA) har nu utsett de tre män som skall företa den första amerikanska landsättningen på månen, vilket man hoppas ska kunna ske i sommar.

Omkring 200 husmödrar från Katrineholm, Vingåker och Flen med omkringliggande landsbygd samlades på torsdagskvällen i Pelarsalen, Folkets Hus i Katrineholm. Samtliga är elever i Konsums kurs "Mat i burk".

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat