Arbetarnas krav: Minimitimlön 1 kr

Kuriren för 100 år sedan

Kuriren för 100 år sedan

Vid Carl Fredrikssons träförädlingsfabrik i Katrineholm pågår sedan någon tid lönerörelse. I förslaget som arbetarna inlämnade begäres en minimitimlön av 1 kr. och en arbetsvecka av 51 timmar. Arbetsgivareföreningen bjuder minimitimlön av 82 öre över lag samt respektive 56 och 54 arbetstimmar pr vecka för olika arbetsklasser. Underhandlingarna äro definitivt avbrutna. Utbryter strejk beräknas 240 man bli arbetslösa.

Mjölktillförseln till Katrineholm har ju hittills varit alltför ringa, men synes nu bli ännu mindre. Mejeristen Karlsson som en följd av år dagligen med parhästar och vagn hitforslat rätt stora mjölkmängder - ända upp till 400 liter pr dag - meddelade nämligen i går till livsmedelsnämnden att han måste sluta upp med denna hämtning då transportkostnaderna bliva allt för stora.

Enligt uppgift från hr K skulle för övrigt vissa lantbrukare vara ovilliga att längre leverera mjölk till honom utan föredraga att framställa smör av mjölken.

Valla arbetarekommun hade på onsdagen möte i templarlokalen för att yttra sig i anledning av brandchefernas avsägelse från sina platser. Mötet enades om att för att om möjligt åstadkomma bättre anda inom elitkåren låta brandcheferna avgå och uppsatte kandidater till deras efterträdare, nämligen konditor John Bladholm som förste, montör Erik Eriksson som andra och plåtslagaremästaren Aug. Karlén som tredje brandchef.

Kuriren för 50 år sedan

Ska Bie få sin fotbollsplan? Ska Strängstorp få gatubelysning? Det är ett par frågor som Floda kommunalfullmäktige ska avgöra på torsdag vid sammanträdet i Sockenstugan, Flodafors.

– Äntligen, kunde herrarna Lars Bergholm och Karl Hultén utbrista i går. Då slogs nämligen dörrarna upp för Motor & Handels hypermoderna anläggning på Bievägen.

Några starka skäl för brådskande och långtgående åtgärder för begränsning av halten skadliga föroreningar i bilavgaser föreligger inte i Sverige, framhåller Svenska teknologföreningen i ett yttrande om utredningen "Avgaser från bensindrivna bilar".

Kuriren för 25 år sedan

Nya köpcentret vid Lövåsen börjar ta form. Först ut är radio/tv-kedjan OnOff som öppnar på måndag. I september slås portarna upp till Clocks hamburgerrestaurang och Ica Violens filial Mathuset. Spar Inn är redo att öppna om tre månader.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat