Anders Arrhén Foto:

Anders Arrhén

Dödsfall

Anders Arrhén, Katrineholm, har avlidit 88 år gammal. Han drev i många år Stensjö gård i Stora Malm, och var mycket aktiv i flera föreningar.

Anders Arrhén var född i november 1929 då föräldrarna var bosatta i Håtuna i Uppland. Han var endast någon månad gammal då familjen flyttade till Stensjö gård i Stora Malm, en arrendegård under Ericsberg.

Anders Arrhén växte upp på Stensjö och tog över gården vid sin fars bortgång 1957. Mjölkkor och spannmålsodling var gårdens främsta inriktning. Hästar var också en del av livet på Stensjö.

I juli 1957 stod bröllopet mellan Anders Arrhén och hans Kerstin, född Johansson, i Skansenkyrkan i Julita.

Anders Arrhéns engagemang för jordbruk och föreningsliv, hans främsta intressen, var stort. Han var i många år ordförande för Stora Malms elförening som drev elnätet i socknen. Han var aktiv i LRF och i den lokala arrendeföreningen, och satt även i arrendenämnden. Därtill var han syneman, arrendeföreningens representant när det återkommande förrättades så kallad syn på arrendegårdarna.

Han var med i Centerpartiet och hade uppdrag som kyrkopolitiker. Han var även i många år kyrkvärd i Stora Malms kyrka, och var medlem i hembygdsföreningen. Han tillhörde Odd Fellow.

Anders Arrhén var en av dem som startade Farmartjänst i Katrineholm och var aktiv där till slutet av 90-talet.

1994 gick Anders Arrhén i pension, och han och hustrun Kerstin lämnade Stensjö och flyttade till Floragatan i Katrineholm. Där bodde de till hustruns bortgång för nio år sedan. Då flyttade Anders Arrhén in på äldreboendet Pantern.

Sonen Fredrik beskriver sin far som omtänksam och engagerad för andra människor. Han berättar att fadern under åren hade många olika drängar, både släktingar och andra, som jobbade en tid på Stensjö, och som sedan återkom för att hälsa på och fortsatte att hålla kontakt genom livet.

Anders Arrhén var en verklig djurvän, och han hade stor vana vid hästar sedan barnsben. Han berättade för sina barn om att han i tonåren red till Djulö för att träffa andra ungdomar som också tog sig ridande dit. De roade sig bland annat med att öva olika tricks i samspel med hästarna.

Anders Arrhén bodde nio år på Pantern. Han var vid god vigör fram till att han stilla gick bort den 30 januari.

Närmast anhöriga är barnen Fredrik Arrhén, Karin Arrhén, Ingrid Arrhén och Eva Lindblad.

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmDödsfallFöreningslivHästJordbruk
Relaterat