64 lägenheter ska byggas i Bie

Kuriren för 50 år sedan

Ordna med samlingsrum för eleverna i skolorna så att de slipper sitta hemma och vara rädda för spionerande föräldrar! Det förslaget kommer en 22-årig studentska i Lund med. Ett förslag som rektor Torsten Wickbom, Katrineholm, hoppas bara är ett skämt. Men ett samlingsrum skall eleverna vid gymnasieskolan i staden få. Om ett par, tre veckor räknar man med att den gamla musikstudion skall vara klar för sitt ändamål. Lokalen skall administreras av eleverna själva – det kommer att sortera under skolans elevråd. För närvarande har eleverna möjlighet att under håltimmar söka sig till elevhemmet, skolans bibliotek eller Katrineholms kaféer.

Byggnadsplan för Bie godkänd. 64 lägenheter i nytt område.

Skyddskommittén vid AB Järnförädling i Hälleforsnäs uppvaktade på fredagen kärnmakaren Hasse Persson med ett konstverk, signerat Lars Norrman. Tavlan kom som företagets tack för vaksamhet och rådigt ingripande vid ett olyckstillbud i bolagets sandberedning, där en arbetskamrat till Persson hamnat i en sandficka. Konstverket överlämnades av skyddskommittén ordf. Nils Grönkvist och ledamoten Åke Karlsson. Hyllningen underströks av hjärtliga och starka applåder från Perssons alla arbetskamrater.

Katrineholms arbetarkommun har hållit möte och därvid beslöts att under tiden 3-17 februari upprätta deklarationstjänst på expeditionen i Folkets hus. Den skall hållas öppen för alla och för pensionärer skall tillämpas halv avgift.

Kuriren för 25 år sedan

Annalisa Ericson och Sickan Carlsson kommer till Katrineholm den 22 februari med "Seniorchansen", PRO:s stora succé som nu står öppen för alla seniortalanger som fyllt 60 år och som sjunger, spelar, visslar, dansar eller vad man nu kan tänkas göra på en scen.

Postkontoret på Fredsgatan i Katrineholm ska byggas om rejält. Kontoret får en ny och modern postboxanläggning, en ny bankprofilering, självbetjäning av paket och några färre postkassor vid en ny modern disk.

Kuriren för 10 år sedan

Simundervisningen för flyktingbarn brister på flera skolor i Katrineholms kommun. I de högre årskurserna kan kommunens tillkortakommanden innebära att barnen lämnar grundskolan utan godkänt betyg i idrott.

Arbetet med att ge katrineholmarna godare och säkrare vatten fortsätter. 2010 ska invånarna få sitt vatten från Forssjö.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat