Signerat av Alex Voronov Hur bör svenska Europaparlamentariker uppträda i förhållande till ett uppenbart orimligt ersättningssystem? Det är vad frågan om ledamöternas ekonomiska villkor och öppenhet kring dem borde handla om.

Systemet är generöst och slutet. Väl tilltagna ersättningar för faktiska, möjliga men även osannolika kostnader har beslutats av dem som får pengarna. Kontrollen är avsiktligt svag eller icke existerande. Trixande och mörkande uppmuntras.

I en sådan miljö får inte svenska politiker nöja sig med att ”följa regelverket”. De ska motarbeta systemet, inte utnyttja det och de ska vara öppna.

Så är det inte nu. Som framgått bland annat på denna ledarsida har så gott som alla svenska Europaparlamentariker valt att lägga locket på kring sin användning av den ersättning som kallas "allmänna utgifter" på omkring 45 000 kronor i månaden. När det kommer till kandidater i valet nästa söndag är fler villiga att redovisa potten. M och KD säger tydligast nej till öppenhet.

Det är även bekymmersamt att den enda svenska ledamoten som har visat kvitton för allmänna utgifter, Malin Björk (V), använder en annan ersättning på ett egendomligt sätt. SVT har avslöjat att Björk tar ut traktamente på över 3 000 kronor per dag även under de dagar hon arbetar i Bryssel, trots att hon är permanent boende i staden.

Traktamentssystemet är förstås riggat. Ingen ledamot gör av med så mycket pengar på boende och mat. De allra flesta har kostnader till en bråkdel av den summan och tar resten som en extra lön. Det blir bara mer iögonfallande om man är skriven i Bryssel och tar ut traktamente.

Björk säger till SVT att parlamentet tillåter att hon använder traktamentet till resor i Sverige. Det är egendomligt. För det första kan hon inte göra av med tillnärmelsevis så mycket pengar för Sverigeresor som hon plockar ut i traktamente. För det andra finns det andra potter för att betala sådant, som just allmänna utgifter samt en särskild ersättning för resor.

Björk försäkrar att hon kommer att betala tillbaka oanvända pengar. Gott så. Men varför har hon inte redan gjort det? Och varför väljer hon ett bakvänt upplägg i stället för att använda sig av de rakare ersättningsmöjligheter som finns?