I SCB:s stora partisympatiundersökning, som presenterades på tisdagen, ökar M från 18,1 procent i maj till 22,2 i dag – och ligger därmed nästan på valresultatet. Socialdemokraterna landar på 32,6, vilket är den starkaste siffran under den här mandatperioden.

Samtidigt som båda blocken, i den mån de fortfarande finns, växer – de borgerliga har 39 procent, de rödgröna drygt 43 – dras de med varsitt krisparti. Miljöpartiet och Kristdemokraterna hamnar under riksdagsspärren. KD: 3,1. MP: 3,8.

Här är KD de mest luttrade, som sannolikt har en del is i magen. Partiet brukar ligga illa till mellan valen och har klarat sig kvar på moderata stödröster under hela 2010-talet.

För MP:s del innebär siffrorna troligtvis en betydligt värre kalldusch. 3,8 procent är den lägsta noteringen på 15 år och nästan en halvering sedan valet.

Dessutom har MP, till skillnad från KD, erfarenhet av att lämna riksdagen. Partiet åkte ur 1991 och gjorde comeback 1994.

En annan skillnad är att det, med tanke på oklarheterna i regeringsfrågan, i dagsläget inte finns några självklara partisympatisörer som kan erbjuda MP en broder, kamrat eller skogsmulle fyra procent.

Lite i skymundan ser det även mörkt ut för Liberalerna, med 4,2 procent. Särskilt om man bryter ner siffrorna geografiskt. I Östra Mellansverige, där Södermanland ingår, är partiet under riksdagsspärren, medan S har betydligt starkare stöd här än i landet som helhet.

De rätt stora svängningarna mellan partierna ändrar dock ingenting i sak, bortsett från att det kan få betydande långsiktiga konsekvenser för enskilda partier om de åker ur riksdagen. Även om Sverigedemokraterna rasar med 3,6 procentenheter, vilket ger ett resultat på 14,8 procent, något som har kommit båda blocken till del, är det inget som är i närheten av 50 procent.

Däremot får exempelvis S, L, C och MP (om de klarar sig kvar) 50,1.