Den nazistiska organisationen NMR, som också visar sig i Sörmland, har en hel del gemensamt med andra i den radikala yttre högern. På den kanten vill de gärna påstå att de är svenskare eller mer ”nordiska”. Men de är i verkligheten något helt annat. Deingår i en internationell idériktning, som förkastar människors lika värde och vill bryta sönder det öppna, demokratiska samhället. Deras ideologi är ett uppror mot just de värderingar och de institutioner för folkstyre och rättsstat som gjort Sverige till ett fritt, framgångsrikt och välmående land.

NMR är en del av en våg av militant extremism i en lång rad länder. Men de skulle inte ha en luft att få syre ur ifall de inte andades den ideologiska atmosfär som den bredare ytterhögern försett dem med. Deras position i förhållande till andra ytterkantsgrupper kan närmast liknas vid någon av de högljutt nackskottsromantiska grupperna i 1970-talets bokstavskommunism. Men stalinismen har bytts mot hitlerism, sovjetdiktatur mot rasism.

Där andra lagt dimmor runt sina nynazistiska rötter har NMR uppträttmed slagsmål, hot och upplopp och tydligt visat upp det nazistiska. Från andra i yttre högern avviker NMR mer tydligt i sitt uniformerade marscherande och fysiskt hotfulla uppträdande. Hatspråket i nätpropagandan har däremot mer likheter med det hos andra radikala grupper på samma flygel.

Även om en del av NMR:s manifestationer ibland kan se patetiska ut är det ingen tvekan om att både säkerhetspolisen och kriminalpolisen har högst påtagliga skäl att ägna tid åt dem.

NMR:s öppna uppvisningar av hotfullhet och våld bör dock inte leda till misstaget att tro att de skulle utgöra den enda eller ens den största risken för grova högerextremistiska våldsbrott.

Varken den norske massmördaren Anders Behring Breivik eller en liknande massmördare på Nya Zealand nyligen hade tillhört någon organisation som på NMR:s sätt öppet flaggat med nazistiska attribut.

Båda var mer av soloterrorister som sugit åt sig budskap om samhällshat och rasism, som länge spritts i gränslandet mellan den parlamentariskt representerade extremhögern i Europa och ideologiska inspiratörer som hyllar exempelvis serbiska extremisters folkrensningskrig på 90-talet.

Men detta bör hållas i minne om NMR: 2016 åkte två aktivister till Ryssland för vapenträning hos ”Partizan”, en verksamhet knuten till den extrema, Putinstödjande ”Imperiska rörelsen”. Dessa aktivister hörde till NMR. De reste sedan hem till Sverige, sprängde bomber i Göteborgstrakten, åkte fast och sattes i fängelse. En vaktmästare skadades och fick men för livet. Att ingen dog var en lyckligslump. Tidigare samma år marscherade NMR i Stockholm och gjordeett våldsamt överfall på polistjänstemän, med stora plastsköldar som tillhyggen.

Andra säkerhetshot mot det demokratiska samhället är visserligen större, särskilt från förtryckarstater med avancerade säkerhetstjänster och tillgång till stora pengar.

Men polisens vaksamhet mot NMR är välgrundad. Andra delar av rättsväsendet kan ibland ta för lätt på saker. De mycket lindriga straffen efter överfallet på poliser i Stockholm 2016 var ett tecken på det.