Förutom hur några företrädare svarat på frågor från media så rör anklagelsen två punkter:

Den första är att Liberalerna inte har brutit blockpolitiken. Uttrycket att ”bryta blockpolitiken” är dock missvisande. Det som överhuvudtaget är möjligt att göra är att byta block till det rödgröna, vilket i praktiken är vad ledarredaktionen vill att vi ska göra.

Vi är inte intresserade av att bli stödparti till Socialdemokraterna och samarbete med Vänsterpartiet är uteslutet. Vi har störst möjlighet att få igenom liberala reformer för en skola med ordning och kunskap, bättre fungerande integration och ett robust försvar av friheten i samarbete med Alliansen. Det Sverige behöver är en Alliansregering med ett starkare Liberalerna.

Den andra rör asylpolitiken, i praktiken att Liberalerna röstade nej till den så kallade gymnasieamnestin. Detta gjorde vi som vi förklarat tidigare för att vi anser att asyl ska ges till människor med skyddsskäl för att värna asylrätten. Denna lag handlar om cirka 9 000 mestadels unga afghanska män som saknar skyddsskäl och därför fått avslag på sina asylansökningar. Utöver det är lagen ett juridiskt hafsverk.

Det handlar kort sagt inte om någon feghet utan att Liberalerna inte delar ledarsidans syn i vissa sakfrågor. Vi kommer att fortsätta att stå upp och försvara friheten och demokratin i riksdagshuset och på gator och torg. Det har vi gjort i över hundra år och vi har bara börjat.

Niklas Frykman,

Riksdagskandidat och gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna

Svar: Skärpningen av flyktingpolitiken har lett till att många asylsökande som tidigare ansågs ha rätt till uppehållstillstånd inte längre har det. Det gäller bland annat uppehållsgrunden ömmande omständigheter som i praktiken har avskaffats.

Förändringen drabbar många av de unga afghanska medborgare som har varit i Sverige länge, har rotat sig här och riskerar utvisning till ett farligt land där de saknar nätverk. I de allra flesta fall kan dessutom tvångsutvisningar inte verkställas.

Denna ledarsida var emot lagskärpningen. Det var även Liberalerna. Sedan dess har de hållit låg profil i frågan. Det går att kritisera gymnasielagen. Men vilket är Liberalernas alternativ? Vad vill partiet göra för att hantera orimliga konsekvenser av den nya asyllagen och ta steg mot en mer human flyktingpolitik? Här är Liberalernas tystnad öronbedövande.

Niklas Frykmans resonemang om blockpolitiken är egendomligt. Om man följer dess logik kan man lika gärna säga att Liberalerna under åtta år var stödparti åt Moderaterna, eller att Socialdemokraterna byter block om de ingår i någon typ av styrande koalition med några av de borgerliga partierna.

I själva verket handlar det om en anpassning till en ny verklighet. Dagens blockpolitik ger svaga regeringar och placerar SD i en maktposition. Beslutet från M, KD, C och L att inte debattera mot varandra, på grund av att man har en allians ihop, osynliggör också viktiga skiljelinjer i politiken och gör liberala partier mindre relevanta.

Ledarredaktionen