Han förfogar över två bostäder i utlandet – en lägenhet i Storbritannien och ett hus i Österrike. Han hyr dem men det är påkostat boende. Den brittiska lägenheten är på 483 kvadratmeter och det österrikiska huset är ett palats på 1 479 kvadrat.

Vice premiärminister (åtta ryska ministrar har den titeln) Aleksandr Chloponin gillar Italien. Där äger han ett hus på 818 kvadratmeter och en tomt på 8 223 kvadrat.

Vice premiärminister Olga Golodets deläger ett hus i Schweiz och en lägenhet i Italien. Ministern utan portfölj Michail Abyzov har en lägenhet i Italien. Hans son och dotter har nyttjanderätt till ett hus i Storbritannien och till ytterligare ett boende i Italien.

Idrottsminister Pavel Kolobkov har en lägenhet i Spanien. Lev Kuznetsov är minister för Norra Kaukasus med tycke för Frankrike. Där äger han en lägenhet, ett hus och en större tomt.

Allt detta är uppgifter i ryska politikers inkomstdeklarationer för 2016 som är offentliga. Det gäller också ledamöter i det så kallade parlamentet. Även där dyker det upp utländsk egendom.

Några exempel: Dumaledamoten Vladimir Blotskij, kommunistpartiet, äger ett hus på 312 kvadratmeter i Storbritannien. Hans kollega Andrej Golusjko, ur regimpartiet Enade Ryssland, har en villa på 498 kvadrat och en tomt på 7 800 kvadrat i Frankrike, skrivet på hans fru. Andrej Klisjas, som sitter i federationsrådet, har ett hus Schweiz med en boyta på 432 kvadratmeter.

Det står var och en fritt att köpa saker utomlands. Men här finns några ”men”. Utlandsegendomarna ger en bild av den enorma skillnaden i levnadsstandard mellan Rysslands ledning och genomsnittsmedborgaren.

Det som finns i deklarationerna visar heller inte allt. En hel del ägs av ombud och med hjälp av kreativa upplägg som gör ägandet osynligt för utomstående, även om ryska oberoende medier gör avslöjanden med jämna mellanrum.

Men det viktigaste ur svenskt och västligt perspektiv är att den ryska politiska eliten placerar betydande belopp i väst för rekreation men även som investering och reträttkapital. De reser till väst på semestrar och har barn och barnbarn i västeuropeiska och amerikanska skolor och universitet.

De litar på att de västerländska rättsstaterna skyddar deras kapital och ger deras familjemedlemmar den bästa utbildningen. Detta samtidigt som den ryska regimen hamrar in budskapet om västs förfall, både till den ryska befolkningen och i sina propagandakanaler i utlandet. Man försöker destabilisera och splittra våra samhällen.

Därutöver för Ryssland krig, ockuperar grannlandet Ukraina och utför lönnmord i väst med ett tillvägagångssätt som är att likna vid statsterror.

Förra helgens mordförsök i Storbritannien på den tidigare dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter, där ett nervgift användes, kräver en motreaktion. En rimlig sådan är just att angripa ovan nämnda personliga ryska intressen i väst.

Inreseförbud för ryska politiker och regimnära affärsmän samt deras familjer är en åtgärd. En annan är frysning av deras tillgångar i väst. Skadan för landets toppskikt blir stor utan att drabba vanliga ryska medborgare. Ingreppet kan få ledningen i Moskva att minska sin aggression. Det kan även skapa splittring mellan olika kretsar i det ryska ledarskapet.

Men oavsett effekten finns det ett egenvärde i ett sådant svar. Vi kan inte visa gästfrihet mot dem som angriper oss.