Ett avsnitt lyder:

”Leverantörer till Vingåkers kommun får inte vidta åtgärder som innebär att gällande lag eller gällande kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om leverantören inte tecknat svenskt kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för leverantörens anställda.”

– Varför skriver man in en sådan grej? Det behöver inte stå, saknar kollektivavtal.

Ett enkelt svar på Prennfors fråga är att lagen kräver att man ”petar i näringslivet”. Sedan 1 juni 2017 måste bland annat kommuner ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Lön, semester och arbetstid för leverantörens anställda ska vara minst i nivå med ett centralt kollektivavtal i branschen.

Dessa lagkrav gäller vid upphandling över knappt 587 000 kronor, vilket kräver att den aktuella restaurangen utspisar de kommunanställda i dagens omfattning under 10-15 år.

Å andra sidan har Vingåkers kommun samma policy för all upphandling i det här avseendet. Det förefaller rimligt. För varför skulle man förhålla sig principiellt annorlunda till företag som man köper mycket av, jämfört med dem som säljer mindre till kommunen? Ur de anställdas perspektiv är det ingen skillnad. Inte heller om man månar om schysst konkurrens mellan, i det här fallet, restauranger.

De betänkligheter som kan finnas är praktiska. Det blir ohanterligt för kommunen att följa upp varenda liten utgift. 114 000 kronor fördelade på 45 besök under 3 år är dock ingen struntsak i sammanhanget.

Med det sagt är det ändå möjligt att restaurangen lever upp till policyn. Den kräver, liksom lagen, villkor motsvarande ett kollektivavtal. Inte att företaget måste ha tecknat ett sådant.