Man kunde lätt få intryck att så länge det fanns skatter skulle partiet se dem som för höga.

Nu är det samma sak med flyktingar. Trots att allt färre människor söker asyl i Sverige vill Moderaterna minska deras antal ytterligare. Varje summering och prognos från Migrationsverket möts av ett moderat ”de är för många”.

Senast i dagarna hamrade moderata politiker in sitt budskap, när Migrationsverket hade presenterat sina senaste siffror. 23 000 personer uppskattas söka asyl i Sverige i år och 29 000 nästa år.

Moderaterna gick på så hårt att de slarvade med fakta. Riksdagsledamoten (M) Hanif Bali skrev i en väldelad post på sin Facebooksida att Migrationsverkets prognos ”säger att asylärendena kommer fortsatt ligga på abnormt höga nivåer på ca 23 000”.

”I år förväntas 23 000 personer söka asyl i Sverige och 29 000 personer under nästa år. Det är betydligt fler personer än vad vi är vana vid att ta emot och det är inte förenligt med den strama migrationspolitiken som Moderaterna vill se", skrev gruppledaren (M) i riksdagen, tidigare migrationsministern Tobias Billström på Twitter.

Men det är fel. Dagens Nyheter har granskat Hanif Balis påstående och konstaterat att 23 000 inte är en onormalt – abnormt – hög nivå. Den ligger både under årsgenomsnittet (31 383 personer) och medianen (24 338) sedan 1984. Därmed faller även Tobias Billströms tal om ”betydligt fler personer än vad vi är vana vid att ta emot”.

Billström beskrev ändå den nuvarande nivån av asylsökande som ett ”andrum”.

– Att Migrationsverket har fått det här andrummet beror på den tillfälliga lagen från 2015. Regeringen har inte sagt att man vill förlänga den, men det vill vi göra, sa han till Expressen.

Det är riktigt att regeringen inte har sagt något om förlängning av lagen, eftersom Miljöpartiet vill ha bort den. Socialdemokraterna meddelade däremot i maj att de vill förlänga lagen till dess att EU har enats om gemensam politik.

Men vad är det som säger att det just är den tillfälliga lagen som har skapat ”andrummet”? Migrationsverket skriver i sin prognos att lagen har en betydelse för antalet asylsökande. Men det är en hel del ”om” och ”men”. Om lagen försvinner nästa år, där Sverige återgår till permanenta uppehållstillstånd som regel och gör familjeåterförening enklare, och om Tyskland har en mer restriktiv lagstiftning kommer fler att söka asyl i Sverige, bortåt 40 000 personer.

Tyskland har dock inte rört sig i den riktningen. Tvärtom har landet, efter att ha haft undantag i två år, åter lättat på reglerna för familjeåterförening för den kategori flyktingar som kallas alternativt skyddsbehövande. Som tidigare berättats här på ledarsidan har Tyskland även generösa regler för så kallat spårbyte – uppehållstillstånd för arbete eller studier efter ett asylavslag.

Det som av allt att döma haft störst inverkan på antalet asylsökande i Sverige efter 2015 är inte den tillfälliga asyllagen utan EU:s avtal med Turkiet samt gränskontroller mellan EU-länderna. Det förra förhindrar flyktingar att ta sig över havet till Grekland. De senare hindrar dem att resa vidare i Europa och ända upp till Sverige.

En återgång till 160 000 asylsökande per år, som Sverige hade 2015 och som många anhängare av den nuvarande politiken skräms med, kommer därför inte att ske. Ett slopande av den tillfälliga asyllagen kommer däremot ge fler människor en bättre start i Sverige och ge fler en möjlighet att återförenas och leva med dem de älskar.