En olycka kommer sällan ensam. Torkan brukar ha den egenskapen också. Ett dåligt år följs tyvärr lätt av ett till. Därför är det lätt att förstå bekymmersrynkorna hos många av våra lokala jordbrukare och djurhållare (SN 4/3).