Signerat Alex Voronov Ingenstans är cykelsporten så stor som i Belgien och främst i den flamländska regionen. Jag upplevde det häromveckan i trakterna runt Oudenaarde.

Men Belgien och Flandern visar också att cykel som sport och cykling generellt är skilda saker. De många asfalterade vägarna i vackra omgivningar är fantastiska för landsvägscykling. Det som görs för vanlig cykelpendling är mindre imponerande. Oudenaarde är fullt av cykelbanor. Men de är ofta i dåligt skick och dragna på ett sätt som ger obehagliga möten med bilister som är vana att ta för sig.

Det är belgarnas problem. De älskar cykel som sport. Men de har även en allt för traditionell syn på bilen.Det påverkar trafikpolitiken. Situationen för cykelpendlare är visserligen mycket bättre i större städer som Antwerpen men inte i närheten av de nederländska grannarna.

Även dem fick jag en glimt av på min resa. På väg hem från Belgien körde jag in i holländska Utrecht. Jag möttes av cyklar, cyklar och åter cyklar – och en cykelinfrastruktur att drömma om: Välskyltade cykelparkeringar som håller cyklar ur vägen för fotgängare. Långa, raka, breda cykelvägar utan korsningar eller väjningsplikt för bilar. Särskilda cykelbroar och cykelrondeller.

Före vissa trafikljus finns ett förvarningssystem för cyklister, så att de kan anpassa hastigheten och passera överfarten utan att stanna.

Men det som förvånade mig mest är hur enkeltdet var att köra bil i Utrecht. Det är lätt att ta sig in och ut ur centrum, inte minst för en tillfällig besökare, och köra runt där.

Missade jag en sväng? Inga problem. Bara ta nästa, även där det är smalt och trångt. Parkera nära slutdestinationen? Visst. Parkeringshus med infarter från alla håll. 40 kronor i timmen är klart överkomligt för parkering mitt i smeten, med tanke på att Utrecht är i Malmös storlek.

Slutsats: Världens kanske cykelvänligaste storstad är inte bilfientlig. Ja, man får anpassa sin körning. Men smarta trafiklösningar och de många cyklisterna gör att mötena med dem inte blir särskilt konfliktfyllda eller farliga. Långsam men jämn bilkörning sparar också tid och drivmedel.

Något för svenska städer att ta lärdom av.