Trots det anser sig många ha tid över för sidouppgifter och utsvävningar, där Göteborgs kommuns kamelfarm och Staffanstorps resa till fastighetsmässan i Cannes är de två mest uppmärksammade på senare år.

Men det finns även gråskalor, där kommuner och landsting ägnar sig åt saker som kan ifrågasättas, även om de inte är jämförbara med att köpa kameler och champagne för skattepengar. Där befinner sig Sörmlands landsting, som hyr ut billiga fritidshus och permanentbostäder, samt driver restaurang och vandrarhem.

Som tidningen nyligen har berättat är det inget annat landsting i Sverige som ägnar sig åt sommarstugeuthyrning. De få som ens äger bostäder hyr framför allt ut till enskilda i personalen under en begränsad period, för att underlätta rekrytering, vilket står i djup kontrast till Sörmland som kör på livstidskontrakt. Hyresperioden slutar först när hyresgästen och eventuell partner har avlidit, förutsatt att de inte själva väljer att flytta innan dess.

Att hyra ut stugor, servera mat och driva vandrarhem är givetvis ingen stor del av landstingets verksamhet och det är inte heller eventuella kostnader, utan principen, som är det väsentliga.

Kommuner och landsting ska ägna sig åt sina kärnverksamheter och se till att medborgarna får god service, äldreomsorg, skola och sjukvård. Skattepengar ska inte användas för att konkurrera med privata aktörer, som säljer mat och övernattningsrum, och som ”tvingas” gå runt för egen maskin, utan kommun- eller landstingspengar att falla tillbaka på.

Principen gäller oavsett om restaurangen och vandrarhemmet går med vinst eller förlust. Är siffrorna svarta kan man fråga sig varför landstinget ska ägna sig åt vinstdrivande verksamhet, när det finns entreprenörer som kan driva på entreprenad. Är siffrorna röda är frågan i stället varför skattebetalarna ska stå för notan för en restaurangverksamhet som inte bär sina egna kostnader, när det finns gott om andra restauranger i länet att besöka.

Dessutom är det tveksamt, sett till likabehandlingsprincipen, att år efter år hyra ut sommarstugor billigt till samma personer, även om också utlottning eller en rotationsprincip konkurrerar med privata stuguthyrare. Det gäller särskilt när hyrorna är låga, och om det offentliga nödvändigtvis måste verka i semesterbranschen borde de hålla sig på marknadsmässig nivå.

Helst av allt bör dock landstinget backa, eventuellt försöka sälja av fastigheter och lägga ut trivselverksamheter på entreprenad. Sommarnöjen och traktering är något som gemene man får sköta själv. Politiker och tjänstemän bör ha nog med annat.